Terug naar het beginscherm            
  • Leerlingen
  • Gebouw in de zon
  • BKB
  • Leerlingen
  • banner Ballonnen
  • groepje
  • banner Vlag
  • gebouw

Telefoon  : 070-3242630
administratie@schoolverenigingwolters.nl
Bezoekadres:
Utenbroekestraat 2
2597 PH  ’s-Gravenhage

Aanmelden

Dank voor uw interesse in de school. 

KLIK HIER voor aanmelden Groep 1

KLIK HIER voor aanmelden Groep 2 t/m 8

Dit is de vakantieplanning 2020 2021 Alle evenementen zijn opgenomen in de online agenda De jaarplanning voor op de ijskast vindt u hier Tip: u kunt zich ook abonneren op onze digitale agenda

Onderwijs op niveau sinds 1878
Welkom op de website van Schoolvereniging Wolters. Wolters is een neutraal bijzondere basisschool gelegen in de wijk Benoordenhout in 's-Gravenhage.

De school telt 16 groepen (8 leerjaren) met in totaal ongeveer 450 leerlingen. Wolters staat voor Veiligheid, Plezier, Kwaliteit en Groei.
Zo bieden wij onderwijs op niveau en dat doen we al sinds 1878.

 

Zoveel statistieken, zoveel interpretaties

woensdag 22 juni 2016/Categorieën: Nieuws

Wolters? Dat is toch die prestatiegerichte kakschool in het Benoordenhout?  Gaan zij niet ieder jaar naar Disneyland op schoolreis? Is het waar dat je kinderen in de A-lijn geplaatst worden als je in Utrecht gestudeerd hebt? 

Bovenstaande stellingen zijn voorbeelden uit de praktijk. Het zijn vragen die ons gesteld werden door ouders van aspirant-leerlingen. Zolang de school bestaat, wordt er over de school gepraat. Als een gerucht hardnekkig wordt, rijst bij ons de vraag of wij daar op moeten reageren.

VO-adviezen
De afgelopen weken zijn de VO-adviezen onderwerp van gesprek. De A-lijn zou hogere adviezen krijgen, dan de B-lijn. De ene juf zou hoger adviseren dan de andere. Allemaal feiten die uit zijn verband worden gerukt. Wat waar is, is dat de ene leerling een hoger of lager advies krijgt dan de andere leerling en zo 30 keer. Wij kijken namelijk naar ieder kind als individu. En als je die 30 adviezen bij elkaar optelt weet je hoe in een groep geadviseerd is. Niets meer en niets minder dan dat.

Er is geen patroon dat de A-lijn hoger adviseert dan de B-lijn. Je kunt kinderen niet op die wijze met elkaar vergelijken.

Als we de afgelopen twee jaren de gemiddelde vaardigheidsscores op de leerlingvolgsysteemtoetsen van de 2  groepen 8 naast elkaar zetten, dan kan je o.b.v. het gemiddelde vaardigheidsniveau enigszins voorspellen dat de ene groep een gemiddeld hogere Cito-Eindtoetsscore kan halen.  In 2015 was de B-lijn score hoger; in 2016 gold dat voor de A-lijn.

Groei
Overigens  realiseerde de groep van de leerkracht die op de eindtoets gemiddeld lager scoorde, in beide gevallen een grotere vaardigheidsgroei in leerjaar 8 dan de andere groep. Dat kan je op allerlei manieren uitleggen: bv. er was in de ene klas minder groei mogelijk gezien het hoge niveau. Of: er stonden in de andere klas leerkrachten die de groep tot grote hoogte wisten te brengen. Zoveel statistieken zoveel manieren om ze uit te leggen.

Het grote geheel
Het is onze taak het grote geheel te bewaken. De verschillen in score en in groei schommelen door de jaren heen binnen een voor ons acceptabele bandbreedte. Als wij een patroon zouden zien, zouden we daar kritisch mee aan de slag gaan. Dit is echter niet het geval.

Verkeerd advies
Er wordt gezegd dat in de ene groep de VO-adviezen vaker ‘te laag’ waren in vergelijking met de andere groep. Dat ‘te laag’ wordt dan afgezet tegen het toetsadvies (advies o.b.v. eindtoetsscore).  Als het toetsadvies hoger was, hadden wij het niet persé fout, maar was er een verschil. Dat verschil kan ook weer op vele manieren uitgelegd worden. Je kan zeggen dat de leraar te voorzichtig heeft geadviseerd. Je kan ook zeggen dat de leerlingen zich door het stapeladvies gesterkt hebben gevoeld om gas bij te geven en zo het maximale eruit te halen. Ook kan je zeggen dat toetstraining loont. Zoveel statistieken, zoveel manieren om ze uit te leggen.

Wij kiezen er in elk geval voor die kinderen het voordeel van de twijfel te geven en hogen het advies in dat geval dan ook op. We volgen deze leerlingen nauwlettend en evalueren deze aanpak jaarlijks. Vorig schooljaar is bij 15 leerlingen het advies opgehoogd (7 om 8). Het lijkt er op dit moment op dat de helft van deze huidige brugklasleerlingen richting het oorspronkelijk schooladvies doorstroomt en de andere helft richting het bijgestelde advies. In alle besproken gevallen kregen wij van de VO-school de feedback dat zij onze twijfel over deze leerlingen goed begrepen.

Dit jaar zijn 11 adviezen opgehoogd; 8 om 3 en niet 25 om 0 zoals ons vandaag via de geruchtenmolen ter ore kwam.

De woordkeuze goed/fout en het verhaal dat de ene leerkracht het vaker ‘goed’ had dan de andere lijkt vooral voort te komen uit onvolledige kennis van het gehele traject . Bepaald niet onbegrijpelijk overigens omdat de overheid het beleid radicaal heeft omgegooid en jaarlijks bijschaaft, waar de media dan weer gretig mee aan de haal gaan en ongenuanceerd verslag over doen.

Cito-scores vertellen een deel van het verhaal. Kindkenmerken, belemmerend en stimulerend, zijn minstens zo belangrijk. De resultaten van een groep worden bepaald door een geheel aan factoren zoals potentie, kindkenmerken, dynamiek, omstandigheden, etc.

Leerkracht
Elke leerkracht heeft zijn/haar talenten. Wij bekijken jaarlijks welke leerkracht goed zou matchen met een leerjaar, een groep en een parallel collega. Wij hebben dus geen A- of B-leerkrachten in dienst. Ook dat gerucht valt onder het genre Broodje Aap.

Onze taak
U mag van ons verwachten dat wij gedegen zelf-evaluatie doen, dat wij altijd actief zoeken naar verbeterpunten en zullen streven naar hoge kwaliteit van onderwijs.

Ook mag u van ons verwachten dat wij u daar actief en gedegen over informeren. De website bevat een schat aan informatie. Er is speciaal een pagina voor leerjaar 8. Heeft u nog vragen, dan vragen wij u ons deze te stellen en het gesprek met ons aan te gaan. 

Het onderwijs op Wolters deugt. Tegelijk kan het áltijd beter. Uw input is daarbij van groot belang!