Terug naar het beginscherm            
  • Leerlingen
  • Gebouw in de zon
  • BKB
  • Leerlingen
  • banner Ballonnen
  • groepje
  • banner Vlag
  • gebouw

Telefoon  : 070-3242630
administratie@schoolverenigingwolters.nl
Bezoekadres:
Utenbroekestraat 2
2597 PH  ’s-Gravenhage

Aanmelden

Dank voor uw interesse in de school. 

KLIK HIER voor aanmelden Groep 1

KLIK HIER voor aanmelden Groep 2 t/m 8

Dit is de vakantieplanning 2021 2022 Alle evenementen zijn opgenomen in de online agenda De jaarplanning voor op de ijskast vindt u hier Tip: u kunt zich ook abonneren op onze digitale agenda

Onderwijs op niveau sinds 1878
Welkom op de website van Schoolvereniging Wolters. Wolters is een neutraal bijzondere basisschool gelegen in de wijk Benoordenhout in 's-Gravenhage.

De school telt 16 groepen (8 leerjaren) met in totaal ongeveer 450 leerlingen. Wolters staat voor Veiligheid, Plezier, Kwaliteit en Groei.
Zo bieden wij onderwijs op niveau en dat doen we al sinds 1878.

 
Verkeersveiligheid Scholendriehoek

Verkeersveiligheid Scholendriehoek

donderdag 22 november 2018/Categorieën: Informatie

Verkeersveiligheid scholendriehoek

 

Een verkeersveilige omgeving rondom scholen is belangrijk. De verkeersveiligheid kan alleen worden gewaarborgd als alle partijen hun steentje bijdragen.

 

Voor wat het overleg met de gemeente Den Haag betreft:

De verkeerscommissie scholendriehoek is de afgelopen jaren op regelmatige basis in gesprek geweest met de gemeente Den Haag om de scholendriehoek Wolters-HSV-Waalsdorp veiliger te maken. De gemeente heeft meerdere maatregelen getroffen om de verkeersveiligheid te verbeteren, de laatste infrastructurele ingrepen zijn net afgerond. Ook komt de wijkagent regelmatiger langs en is beschikbaar om extra te surveilleren als wij daarom verzoeken. Hier blijft het helaas wel schipperen met de beperkte capaciteit van de politie. We blijven echter met de gemeente in gesprek omdat wij de getroffen maatregelen niet bevredigend achten. Zo zijn er geen mogelijke infrastructurele ingrepen gedaan direct rondom onze school. Dat blijft dus een punt van gesprek.

 

Voor wat de fietsende kinderen betreft:

Zet je licht aan! Voorkom ongelukken door zichtbaarheid in het verkeer.

Vanaf vandaag worden de kinderen alert gemaakt op hun zichtbaarheid op de fiets door middel van markeringen in de fietsenstalling. Recent zijn ook al markeringen op de stoep aangebracht. Nu het ’s morgens donkerder wordt en aan het eind van de middag al begint te schemeren, is het belangrijk dat kinderen zichtbaar zijn in het verkeer. Hier wordt natuurlijk ook aandacht aan besteed in de verkeerslessen op school. 

Maar een ongeluk zit in een klein hoekje en wordt zeker niet altijd veroorzaakt door een kind. Wij maken de kinderen alert op het voorkomen van gevaar in het verkeer, maar zien tegelijkertijd dat ook ouders zich meer bewust moeten zijn en worden van de verkeersveiligheid rond de school. 

 

Voor wat autorijdende en fietsende ouders betreft:

Het is verboden met de auto stil te staan in de straat om uw kind uit te laten stappen. Ook is het verboden om te parkeren op de stoep. Er zijn paaltjes en een hek geplaatst om te voorkomen dat auto’s op de stoep parkeren. De gemeente wil niet de hele stoep vol met paaltjes zetten, omdat het gedrag en de verantwoordelijkheid van ouders ook een rol dienen te spelen.

Een kleine greep uit geobserveerde situaties die hebben geleid tot bijna-ongelukken op een gewone middag na schooltijd: openzwaaiende autoportieren, terwijl er kinderen komen aanfietsen; dubbel parkeren van auto’s waardoor de weg voor fietsende en overstekende kinderen wordt geblokkeerd; dubbelparkeren van (bak)fietsen op de stoep waardoor lopende kinderen moeten uitwijken naar de weg; auto’s die harder rijden dan de maximum toegestane snelheid; straatje keren op de hoek Van Nijenrodestraat/Van Diepenburchstraat waardoor kinderen niet zichtbaar kunnen oversteken en bijna aangereden worden. 

 

We blijven oproepen tot het parkeren buiten de scholendriehoek en gewoon even lopen naar school. Verder roepen we fietsers op de doorstroming zo veilig mogelijk te maken door met de richting van het verkeer mee te fietsen. Dat geldt zeker voor bakfietsen, omdat de straten nu eenmaal erg smal zijn voor verwerking van een tegemoetkomende bakfiets en een auto en fietsers anderzijds. Niet altijd betekent dat iets mag, dat het ook veilig is.

 

Voor wat school betreft:

Wij blijven in gesprek met de gemeente en de buurscholen om de gemaakte afspraken en besproken oplossingsrichtingen over gedrag uit te voeren.

Kortom, wij maken de kinderen attent op hun zichtbaarheid en daarmee veiligheid in het verkeer, maar wellicht kunt u bij uzelf ook te rade gaan of u nog iets kunt doen om de verkeersveiligheid rondom de school te verbeteren. Wij hopen van harte op uw begrip en medewerking.