Terug naar het beginscherm            
  • Leerlingen
  • Gebouw in de zon
  • BKB
  • Leerlingen
  • banner Ballonnen
  • groepje
  • banner Vlag
  • gebouw

Telefoon  : 070-3242630
administratie@schoolverenigingwolters.nl
Bezoekadres:
Utenbroekestraat 2
2597 PH  ’s-Gravenhage

Aanmelden

Dank voor uw interesse in de school. 

KLIK HIER voor aanmelden Groep 1

KLIK HIER voor aanmelden Groep 2 t/m 8

Dit is de vakantieplanning 2020 2021 Alle evenementen zijn opgenomen in de online agenda De jaarplanning voor op de ijskast vindt u hier Tip: u kunt zich ook abonneren op onze digitale agenda

Onderwijs op niveau sinds 1878
Welkom op de website van Schoolvereniging Wolters. Wolters is een neutraal bijzondere basisschool gelegen in de wijk Benoordenhout in 's-Gravenhage.

De school telt 16 groepen (8 leerjaren) met in totaal ongeveer 450 leerlingen. Wolters staat voor Veiligheid, Plezier, Kwaliteit en Groei.
Zo bieden wij onderwijs op niveau en dat doen we al sinds 1878.

 

Verkeerscommissie interview

donderdag 2 november 2017/Categorieën: Informatie

De verkeerssituatie rondom de scholendriehoek  blijft de gemoederen bezighouden. En terecht, want het is zo belangrijk dat kinderen veilig naar school kunnen komen. Gudrun Feitsma zit samen met Maarten Garvelink in de verkeerscommissie en vertelt:

Alle ouders zijn tegenwoordig druk. Wat goed dat jij tijd maakt voor de verkeersveiligheid rond de school. Hoe is dat zo gekomen?

Ik ben zoals vele ouders bezorgd om de veiligheid van alle kinderen in de scholendriehoek Wolters, Montessori en HSV. Vooralsnog zijn er geen nare ongelukken gebeurd, maar er zijn vele vele “near misses”. Ik vind dat alarmerend en wil graag bijdragen aan verbetering op dit vlak. 

Er is een nieuwe verkeerscommissie waar jij o.a. deel van uitmaakt. Hoe is de samenwerking met gemeente en de overige scholen?
Scholen, buurtbewoners en verkeerscommissie overleggen al jaren met gemeente en politie over de mogelijkheden om het veiliger te maken in de schoolspitsuren. Aan het invoeren van verkeersmaatregelen en doorvoeren van veranderingen in de verkeersinrichting zitten veel haken en ogen (en bezwaren van bewoners). Het is belangrijk dat wij onze zorgen over het voetlicht blijven brengen. De nieuwe verkeerscommissie zal daar met frisse zin op in blijven zetten. Wij hebben inmiddels een intensief gezamenlijk overleg met Montessori en proberen dit ook met HSV op gang te brengen. 

De politie komt met regelmaat controleren of eenieder zich houdt aan de verkeersregels. Zo weten niet alle ouders dat er geen formele “kiss&ride” zone bestaat en  letten niet alle ouders op de verkeersborden die aangeven dat je niet mag stilstaan op de weg bijv. om een kind af te zetten bij de school.

Zijn deze interventies afdoende om de verkeersveiligheid te verbeteren?
De grootste winst valt te halen uit het verkeersgedrag van de ouders zelf. Bewustwording van eigen risicogedrag is van groot belang. Zowel auto’s die de straat in blijven rijden, als bakfietsen die (weliswaar toegestaan) tegen het verkeer in rijden, zorgen voor gevaarlijke situaties. Dat iets is toegestaan wil niet zeggen dat het ook praktisch of veilig is. 

Door het met de auto afzetten van kinderen aan de fietsenstalling-zijde in de Utenbroekestraat, ontstaat een onoverzichtelijke situatie voor de voetgangertjes die daar oversteken en de fietsers die de stalling willen bereiken. En vervolgens moet de hele scholendriehoek worden gereden om de buurt te verlaten, wat leidt tot extra verkeersdrukte en opstoppingen bij de Montessorischool en de Van Maudricstraat.

Wij hopen meer ouders bewust te gaan maken van de risico’s van (al dan niet toegestaan) verkeersgedrag.

Daar wensen wij jou en de gehele commissie natuurlijk veel succes bij. We zullen de komende tijd nog van jullie horen. Welke adviezen wil je ouders nu alvast meegeven?
Parkeer buiten de scholendriehoek en als het echt niet anders kan, rij dan de buurt (rechtdoor) uit via de Van Nijenrodestraat. Dat scheelt al weer wat. Fiets met een bakfiets met de verkeersrichting mee in plaats van er tegenin (de straat is daar eigenlijk niet breed genoeg voor). En verder: kinderen kunnen best een stukje lopen, of ook bij regen gewoon fietsen; ze smelten echt niet!

Als ouders vragen hebben, hoe kunnen ze je dan bereiken?
Als ouders iets willen vragen of melden kunnen ze mij mailen op gudrunfeitsma@ziggo.nl