Terug naar het beginscherm            
  • Leerlingen
  • Gebouw in de zon
  • BKB
  • Leerlingen
  • banner Ballonnen
  • groepje
  • banner Vlag
  • gebouw

Telefoon  : 070-3242630
administratie@schoolverenigingwolters.nl
Bezoekadres:
Utenbroekestraat 2
2597 PH  ’s-Gravenhage

Aanmelden

Dank voor uw interesse in de school. 

KLIK HIER voor aanmelden Groep 1

KLIK HIER voor aanmelden Groep 2 t/m 8

Dit is de vakantieplanning 2020 2021 Alle evenementen zijn opgenomen in de online agenda De jaarplanning voor op de ijskast vindt u hier Tip: u kunt zich ook abonneren op onze digitale agenda

Onderwijs op niveau sinds 1878
Welkom op de website van Schoolvereniging Wolters. Wolters is een neutraal bijzondere basisschool gelegen in de wijk Benoordenhout in 's-Gravenhage.

De school telt 16 groepen (8 leerjaren) met in totaal ongeveer 450 leerlingen. Wolters staat voor Veiligheid, Plezier, Kwaliteit en Groei.
Zo bieden wij onderwijs op niveau en dat doen we al sinds 1878.

 

Rapporten

vrijdag 1 juli 2016/Categorieën: Informatie

Vandaag ontvingen de leerlingen hun rapport (m.u.v. leerlingen die nog in groep 1 blijven). In de informatiekaarten ‘Rapporten 3 t/m 8’ en ‘Kleuterrapporten’ leest u een toelichting op de schriftelijke rapportage van het rapport en de uitdraai van Cito. Deze kaarten staan in het folder-rek in de centrale hal. 

De cito-uitslagen van leerlingen uit groep 1 en 2 zijn voor ouders terug te vinden in het ouderportaal. Vanaf groep 3 ontvangen de kinderen een uitdraai bij het rapport.

Hoe komt het toch dat een leerling op het rapport soms beter lijkt te presteren dan volgens cito? 

Methodetoetsen zijn geschikt om vast te stellen of de zojuist aangeboden leerstof voldoende aan bod is geweest. De rapportcijfers worden opgebouwd uit de observaties van de leerkracht en de resultaten op de methodetoetsen. De cito-leerlingvolgsysteemtoetsen (LVS-toetsen)  helpen om in kaart te brengen of kennis en vaardigheden in de tijd beklijven, of leerlingen al meer beheersen dan is aangeboden in de les en of de leerlingen voldoende groei doormaken.

Dat vraagt andere vaardigheden en kan dus ook leiden tot andere resultaten. Bij Woordenschat op het rapport is bijvoorbeeld gekeken naar net aangeleerde woorden/begrippen, terwijl leerlingen op de LVS-toets Woordenschat in het geheel niet worden voorbereid. De combinatie van LVS-toetsen, methodetoetsen en leerkrachtobservaties stelt de school in staat een betrouwbaar en compleet beeld te vormen over de vorderingen van de leerling.