Terug naar het beginscherm            
  • Leerlingen
  • Gebouw in de zon
  • BKB
  • Leerlingen
  • banner Ballonnen
  • groepje
  • banner Vlag
  • gebouw

Telefoon  : 070-3242630
administratie@schoolverenigingwolters.nl
Bezoekadres:
Utenbroekestraat 2
2597 PH  ’s-Gravenhage

Aanmelden

Dank voor uw interesse in de school. 

KLIK HIER voor aanmelden Groep 1

KLIK HIER voor aanmelden Groep 2 t/m 8

Dit is de vakantieplanning 2020 2021 Alle evenementen zijn opgenomen in de online agenda De jaarplanning voor op de ijskast vindt u hier Tip: u kunt zich ook abonneren op onze digitale agenda

Onderwijs op niveau sinds 1878
Welkom op de website van Schoolvereniging Wolters. Wolters is een neutraal bijzondere basisschool gelegen in de wijk Benoordenhout in 's-Gravenhage.

De school telt 16 groepen (8 leerjaren) met in totaal ongeveer 450 leerlingen. Wolters staat voor Veiligheid, Plezier, Kwaliteit en Groei.
Zo bieden wij onderwijs op niveau en dat doen we al sinds 1878.

 
Onderwijs 2.0

Onderwijs 2.0

zondag 30 april 2017/Categorieën: Informatie

De meivakantie is voorbij, het paasontbijt en de sponsorloop liggen achter ons en de achtste groepers hebben inmiddels de Centrale Eindtoets gemaakt. 

Het schoolreisje staat voor de deur. Er komt een OEPS-week aan met extra aandacht voor de OEPS-regels die wij op Wolters hanteren om de school voor iedereen fijn te maken. 

Er gebeurt veel in de school. Je zou soms haast vergeten dat wij ook nog een lesprogramma hebben. En dat we dit program regelmatig onder de loep nemen om te zien of het nog voldoet aan dat waartoe wij onderwijzen. Wat is ons ideaalbeeld van de leerling die de school eind groep 8 verlaat? Sluit ons curriculum daar nog op aan? Hoe willen wij dat vorm geven. 

Twee kampen
Er is veel te doen in onderwijsland waar het de keuzes voor de toekomst betreft. Het ene kamp wil een radicale herziening van het curriculum waar domeinen als vakoverstijgende vaardigheden, burgerschapsvorming en digitale geletterheid een belangrijke plek innemen. Deze herziening (voorheen Onderwijs2032 van de commissie Schnabel) is vanuit de pedagogiek ontworpen.

Daar tegenover staat een groep die pleit voor het behoud van de vakken en de meerwaarde van kennis en gestructureerde kennisoverdracht. deze groep beroept zich vooral op wetenschappelijk onderzoek om aan te tonen of iets al dan niet werkt.

Waar staat Wolters?
Op Wolters houden we koers, zoals we dat eigenlijk altijd doen. We zijn enthousiast over vernieuwen, maar laten ons niet gek maken door elke onderwijstrend die langs trekt en het commerciële circus dat daar achteraan reist.

Dat hoeft ook niet want ons onderwijs deugt; Wolters-leerlingen verlaten de school bovengemiddeld gekwalificeerd. Er is waarde gehecht aan het meegeven van extra bagage waarmee onze leerlingen het voortgezet onderwijs en de maatschappij kunnen betreden als kritisch, empathisch en zelfstandig denkende mensen die zich kunnen verhouden tot de regels en de mores van de maatschappij. 

Dat bereiken wij door, bewezen effectief, gedegen klassikaal onderwijs en met ruimte en aandacht voor maatwerk. 

Beetje variatie
Een beproefd recept, zou je zeggen. Klopt, maar een beetje variatie in de Oosterse keuken kan bepaald geen kwaad. Dat hebben wij in elk geval met elkaar geconcludeerd op de derde studiedag van dit schooljaar toen we de voorgestelde onderwijsvernieuwingen met elkaar onder de loep namen. 

Wij willen degelijk taal- en rekenonderwijs geven en we willen de leerlingen blijven boeien. Wij denken dat het integreren van wetenschap en technologie in ons lesplan daar aan bij kan dragen. Momenteel zijn wij aan het bekijken hoe wij daar handen en voeten aan kunnen geven. Zo onderzoeken wij of we onze zaakvakken aardrijkskunde, geschiedenis en natuur & techniek anders willen aanbieden. Te denken valt aan integratie van de vakken binnen meerdere thema’s en met meer ruimte voor onderzoek; voor ‘trial and error’.

Welke inspanning vraagt dat, wat zijn de risico’s voor de kwaliteit van ons onderwijs en wat zijn de voorwaarden waaronder deze transitie zou kunnen slagen? We zijn er met elkaar druk mee en nemen er de tijd voor. In 2020 willen wij wetenschap en technologie stevig ingebed hebben in ons lesplan. U zult dat gestaag merken. Eerst incidenteel, dan structureel. Intussen zullen wij  u met regelmaat bijpraten.

Pad der geleidelijkheid
Terugkomend op de polarisatie in onderwijsland. Nee, we lopen niet klakkeloos achter de radicale onderwijsvernieuwing aan. Ook lopen wij niet vooraan in de stoet. Wel laten we ons graag inspireren, niet alleen door de wetenschap maar zeker ook door de frisse wind die momenteel door onderwijsland waait.