Terug naar het beginscherm            
  • Leerlingen
  • Gebouw in de zon
  • BKB
  • Leerlingen
  • banner Ballonnen
  • groepje
  • banner Vlag
  • gebouw

Telefoon  : 070-3242630
administratie@schoolverenigingwolters.nl
Bezoekadres:
Utenbroekestraat 2
2597 PH  ’s-Gravenhage

Aanmelden

Dank voor uw interesse in de school. 

KLIK HIER voor aanmelden Groep 1

KLIK HIER voor aanmelden Groep 2 t/m 8

Dit is de vakantieplanning 2020 2021 Alle evenementen zijn opgenomen in de online agenda De jaarplanning voor op de ijskast vindt u hier Tip: u kunt zich ook abonneren op onze digitale agenda

Onderwijs op niveau sinds 1878
Welkom op de website van Schoolvereniging Wolters. Wolters is een neutraal bijzondere basisschool gelegen in de wijk Benoordenhout in 's-Gravenhage.

De school telt 16 groepen (8 leerjaren) met in totaal ongeveer 450 leerlingen. Wolters staat voor Veiligheid, Plezier, Kwaliteit en Groei.
Zo bieden wij onderwijs op niveau en dat doen we al sinds 1878.

 

Januari Cito-LOVS-afnames

woensdag 13 december 2017/Categorieën: Toelichting

(Dit artikel is een update van het artikel ‘Cito-periode’ dat in januari 2017 in de WWW geplaatst werd)

In januari is het weer ‘Cito-tijd’. In alle leerjaren worden dan de middentoetsen afgenomen op het gebied van taal en rekenen. Hoewel wij ons best doen geen (na)druk te leggen op het toetsen van de kinderen, is het toch voor sommigen een spannend moment. Wij merken dat toetsdruk een toenemende rol speelt bij de kinderen van nu. Het lijkt ons daarom goed nog eens toe te lichten waarom wij toetsen.

Op de basisschool is het onderwijsaanbod binnen een leerjaar veelal gelijk. Dat is inherent aan de organisatie waarin één leraar dertig kinderen helpt basiskennis en vaardigheden te ontwikkelen voor taal, rekenen, wereldoriëntatie, enzovoorts. Het is onze ambitie om in die groep van dertig het individuele kind steeds te blijven zien. Wij willen steeds tegemoet komen aan zijn of haar specifieke ontwikkelingsbehoefte. Maar als je het individu wilt zien, waarom neem je het dan twee keer per jaar de maat? We leggen het graag uit:

Wat iemand uniek maakt, krijgt betekenis in relatie tot de ander. Toetsen brengen de cognitieve verschillen tussen kinderen in kaart en maken zodoende bijvoorbeeld rekentalent of een taalachterstand zichtbaar. Toetsen helpen ons signaleren en op basis van die signalering kunnen wij een kind een beter passend onderwijsaanbod bieden. Maatwerk en toetsen zijn complementair.

Dat is een deel van het verhaal. Om te bepalen wat een leerling nu nodig heeft, wordt niet sec gekeken naar die cognitieve verschillen. Ook de sociaal emotionele ontwikkelingsbehoefte, het moment en de omgevingsfactoren zijn van invloed op de gewenste aanpak.

Daarom is het goed dat er een leerkracht is. Die kijkt naar de resultaten en interpreteert wat hij/zij ziet op basis van het gehele beeld. Zo krijgen de dagelijkse gesprekjes, de informatie van ouders en de non-verbale signalen die de hele dag al dan niet bewust worden afgegeven, een plek binnen het maatwerk.

Oefenen?
Op school wordt hard gewerkt. Gun uw kind daarbuiten vooral de tijd om te ontspannen. Uitgebreid oefenen voor de toetsen is niet nodig. Als uw kind het fijn vindt alvast vertrouwd te raken met de vraagstelling, kunt u op onze weblinkpagina voor leerlingen klikken op de Cito-button.

Wij merken dat met name in de bovenbouw leerlingen gebruik maken van het groeiende aanbod aan Cito-trainingen. Als intensief en gericht geoefend wordt met de opgaven, bestaat de kans dat wij niet signaleren dat een kind bijvoorbeeld moeite heeft met bepaalde rekenbewerkingen. Wij kunnen deze commerciële vorm van schaduwonderwijs niet tegengaan. Het voorziet in een behoefte. Wij hopen van harte dat ouders goed afwegen wat hun kind nodig heeft.

De toetsen zijn gepland van 22 januari t/m 1 februari en vinden bij voorkeur in de ochtend plaats. Het is fijn als u dan geen bezoekjes aan specialisten e.d. inplant.

Andere leerkracht voor de groep
In de twee weken na de Cito-periode kan het zijn dat uw kind het over een juf of meester heeft die niet dagelijks voor de groep staat. In de zogenoemde analyseweken draaien wij namelijk de rollen om: ondersteuners, intern begeleiders en directie staan voor de groepen, terwijl de leraren de tijd krijgen de toetsresultaten te analyseren en interpreteren. Het stelt hen in staat nog eens met een leerling naar een toets te kijken om te zien hoe het tot een bepaald antwoord kwam of om in alle rust een kindgesprek te voeren. Na de analyseweken weten de leerkrachten welke kant ze met de kinderen op willen en kunnen zij daarover met de ouders in gesprek. De 7-minutengesprekken staan gepland op 21 februari. De adviesgesprekken met leerlingen en ouders van groep 8 zijn op 7 februari.