Terug naar het beginscherm            
  • Leerlingen
  • Gebouw in de zon
  • BKB
  • Leerlingen
  • banner Ballonnen
  • groepje
  • banner Vlag
  • gebouw

Telefoon  : 070-3242630
administratie@schoolverenigingwolters.nl
Bezoekadres:
Utenbroekestraat 2
2597 PH  ’s-Gravenhage

Aanmelden

Dank voor uw interesse in de school. 

KLIK HIER voor aanmelden Groep 1

KLIK HIER voor aanmelden Groep 2 t/m 8

Dit is de vakantieplanning 2020 2021 Alle evenementen zijn opgenomen in de online agenda De jaarplanning voor op de ijskast vindt u hier Tip: u kunt zich ook abonneren op onze digitale agenda

Onderwijs op niveau sinds 1878
Welkom op de website van Schoolvereniging Wolters. Wolters is een neutraal bijzondere basisschool gelegen in de wijk Benoordenhout in 's-Gravenhage.

De school telt 16 groepen (8 leerjaren) met in totaal ongeveer 450 leerlingen. Wolters staat voor Veiligheid, Plezier, Kwaliteit en Groei.
Zo bieden wij onderwijs op niveau en dat doen we al sinds 1878.

 

Informatievoorziening 2.0

zondag 30 april 2017/Categorieën: Nieuws

Uit de ouderenquête bleek o.a. dat de tevredenheid over de informatievoorziening niet op alle fronten even hoog was. Dit was aanleiding voor ons om dieper door te vragen.

Informatie op maat
Het is ons vooral duidelijk geworden dat de informatiebehoefte meer op kind- en klassenniveau ligt. Wij hopen dat het werken met een oudercommunicatie-app met ingang van komend schooljaar daar verbetering in kan brengen. Daarin is ruimte voor een snelle upload van een foto van de kinderen aan het werk aan een project of met een taalles. Zo kan de leerkracht zonder veel moeite de ouders betrekken in het proces. Snel, bondig en actueel. Ook wordt het ouderportaal met daarin alle toetsresultaten van de leerling en de contactgegevens van de klasgenootjes bereikbaar via de app. Wij houden u op de hoogte.

Informatie als ú dat wilt
De algemene nieuwsbrief (WoltersWetensWaardigheden) wordt zeer gewaardeerd. Tegelijk komt men niet altijd toe aan het helemaal doorlezen, simpelweg door de veelheid aan andere e-mails en nieuwsbrieven. 

Ook bleek dat ouders zeker geïnteresseerd zijn in de keuzes die de school maakt, maar dat dit vaak vooral speelt als het voor hen actueel is. Dat begrijpen wij goed. Onze website staat boordevol informatie en beschikt over een uitstekende zoekfunctie die vanaf alle pagina’s beschikbaar is. Zo is ook alle waardevolle informatie van de nieuwsbrieven terug te vinden. Als u de website toevoegt aan het startscherm van uw mobiele device, heeft u alle informatie altijd binnen handbereik. Hoe dat moet, staat ook op onze website.

Informatie van de leerkracht
Via de medezeggenschapsraad  leerden we dat sommige ouders zich, meer dan wij ons wellicht realiseren, bezwaard voelen de leerkracht ‘lastig te vallen’ met vragen over hun kind. Het klopt dat leerkrachten een bijzonder drukke baan hebben. Tegelijk is de ouder hun belangrijkste gesprekspartner; dat realiseren wij ons op Wolters - een school die vanuit haar rijke geschiedenis altijd een hechte verbintenis met de ouders heeft gehad -  maar al te goed. Een gesprek kan niet altijd meteen gevoerd worden. In dat geval is het prettig een afspraak te maken. Vraag in uw gesprek direct om een toelichting op het maatwerkplan van uw kind (vanaf groep 3 en in 1 &2 als de situatie daar om vraagt). Dat is een goede onderligger voor een inhoudelijk gesprek.

Informatiekaarten
Ook bleek dat leerkrachten soms vergeten te verwijzen naar de informatiekaarten die wij speciaal voor ouders ontwikkeld hebben aangaande de zorg voor onze leerlingen. Wij beloven beterschap en brengen deze daarom nog maar eens actief onder de aandacht. De kaarten staan in het folder-rek bij de hoofdingang en zijn te downloaden op de website. Er zijn informatiekaarten over Dyslexie, Dyscalculie, Maatwerk, Rapporten 3 t/m 8, Kleuterrapporten, Verlengde Kleutertijd en er is een Handelingswijzer Doorstroom.

Informatie-overload
Welke mail leest u aandachtig door? Welke mail wordt ongelezen gedeletet? Wij gaan ons best doen zo goed mogelijk in uw informatiebehoefte te voorzien. Daarbij zoeken wij steeds de balans tussen de vraag 'Wat wíllen ouders weten?' en 'Wat móeten ouders weten?'. 

Heeft u tips, laat het ons weten. Wij gaan immers graag met u in gesprek.