Terug naar het beginscherm            
  • Leerlingen
  • Gebouw in de zon
  • BKB
  • Leerlingen
  • banner Ballonnen
  • groepje
  • banner Vlag
  • gebouw

Telefoon  : 070-3242630
administratie@schoolverenigingwolters.nl
Bezoekadres:
Utenbroekestraat 2
2597 PH  ’s-Gravenhage

Aanmelden

Dank voor uw interesse in de school. 

KLIK HIER voor aanmelden Groep 1

KLIK HIER voor aanmelden Groep 2 t/m 8

Dit is de vakantieplanning 2021 2022 Alle evenementen zijn opgenomen in de online agenda De jaarplanning voor op de ijskast vindt u hier Tip: u kunt zich ook abonneren op onze digitale agenda

Onderwijs op niveau sinds 1878
Welkom op de website van Schoolvereniging Wolters. Wolters is een neutraal bijzondere basisschool gelegen in de wijk Benoordenhout in 's-Gravenhage.

De school telt 16 groepen (8 leerjaren) met in totaal ongeveer 450 leerlingen. Wolters staat voor Veiligheid, Plezier, Kwaliteit en Groei.
Zo bieden wij onderwijs op niveau en dat doen we al sinds 1878.

 
Getal en Ruimte Junior

Getal en Ruimte Junior

dinsdag 10 september 2019/Categorieën: Informatie

Een nieuwe rekenmethode
Dit schooljaar zijn we in de groepen 3 tot en met 8 gestart met de rekenmethode Getal & Ruimte Junior. Dit is de opvolger van onze vorige methode Reken Zeker. In bericht lichten wij deze keuze toe, vertellen wij over de vele mogelijkheden en berichten wij u over de nieuwsbrief voor ouders. 


Getal & Ruimte
Getal & Ruimte is oorspronkelijk een veelgebruikte methode voor het voortgezet onderwijs en heeft nu een eigen Junior-versie voor de basisschool. De strategieën van de methode komen in grote mate overeen met RekenZeker. Ook binnen deze methode is weer veel aandacht voor effectief hoofdrekenen en cijferend rekenen (sommen onder elkaar uitrekenen). 

Wat is nieuw?
Digitaal
Getal & Ruimte is een innovatieve rekenmethode met vele digitale mogelijkheden. In groep 5 t/m 8 kiezen we ervoor de opgaven binnen de lesstof helemaal digitaal te verwerken. De kinderen krijgen direct feedback en visueel ondersteunde uitleg op maat bij eventueel gemaakte foutjes. Zij kunnen te allen tijde de instructievideo's bij het rekenprobleem terugkijken. De leerkracht kijkt realtime mee en kan verlengde instructie geven waar gewenst. Door de digitale verwerking wordt voor elke leerling op detailniveau in kaart gebracht welke leerdoelen behaald zijn, welke verdieping mogelijk is en waar nog aandacht aan besteed moet worden. De kinderen kunnen vervolgens naast het klassikale rekenprogramma aan de eigen leerdoelen werken in het volledig adaptieve maatwerkprogramma Muiswerk. 
De leerlingen van de groep 3 en 4 werken in een leerwerkboek. Ook middels het werken in het leerwerkboek is differentiatie mogelijk. Zo proberen wij in het gehele rekenonderwijs iedere leerling op maat te bedienen.

Inhoudelijk
Inhoudelijk is er meer aandacht voor het toepassen en het verdiepen van het rekenen. Dat maakt de methode uitdagender. Ook is het nieuw dat de hele week één onderwerp centraal staat; begin van de week wordt voorkennis opgehaald en instructie gegeven, vervolgens wordt geoefend en eind van de week wordt de leerstof toegepast in contextopgaven. Er is een prominentere rol toebedeeld aan het correct opschrijven van de tussenstappen.

Wij zijn zeker enthousiast en merken tegelijk dat het best even wennen is voor ons allemaal. We nemen de tijd onszelf en de kinderen vertrouwd te maken met de nieuwe aanpak. 

Ouderbetrokkenheid
Regelmatig werd ons in het verleden door ouders gevraagd hen uit te leggen hoe we de sommen aanbieden en welke sommen aan de orde zijn. Daar kunnen we nu goed in voorzien, want bij elk blok is een ouderbrief opgesteld. In zo’n wordt verteld wat we doen en welke 'rekentaal' we daarbij hanteren. ook staan er tips voor thuis in. De ouderbrief is te aan te vragen bij de groepsleerkracht.