Terug naar het beginscherm            
  • Leerlingen
  • Gebouw in de zon
  • BKB
  • Leerlingen
  • banner Ballonnen
  • groepje
  • banner Vlag
  • gebouw

Telefoon  : 070-3242630
administratie@schoolverenigingwolters.nl
Bezoekadres:
Utenbroekestraat 2
2597 PH  ’s-Gravenhage

Aanmelden

Dank voor uw interesse in de school. 

KLIK HIER voor aanmelden Groep 1

KLIK HIER voor aanmelden Groep 2 t/m 8

Dit is de vakantieplanning 2020 2021 Alle evenementen zijn opgenomen in de online agenda De jaarplanning voor op de ijskast vindt u hier Tip: u kunt zich ook abonneren op onze digitale agenda

Onderwijs op niveau sinds 1878
Welkom op de website van Schoolvereniging Wolters. Wolters is een neutraal bijzondere basisschool gelegen in de wijk Benoordenhout in 's-Gravenhage.

De school telt 16 groepen (8 leerjaren) met in totaal ongeveer 450 leerlingen. Wolters staat voor Veiligheid, Plezier, Kwaliteit en Groei.
Zo bieden wij onderwijs op niveau en dat doen we al sinds 1878.

 

Eindtoets en overstap naar het VO

vrijdag 3 november 2017/Categorieën: Informatie

Aan het eind van dit schooljaar verlaten de groep achters het Woltersnest. Dan vertrekken zij naar het Voortgezet Onderwijs(VO). Een enorme stap die wij natuurlijk zo goed mogelijk willen begeleiden. Wij doen dit door tijdig met ouders en kinderen in gesprek te gaan. De stappen die wij nemen zijn vastgelegd en beschreven op onze website. 

Dit schooljaar is er een grote verandering met betrekking tot de aanmelding voor het VO in de regio Haaglanden. Leerlingen kunnen zich op meerdere scholen aanmelden. Bij over-aanmelding wordt een loting & matchingsysteem ingezet. Het tijdpad en de gehele procedure zijn hier te vinden. Daarin staat ook beschreven hoe wij tot ons schooladvies komen.

Welke Eindtoets nemen we af op Wolters
De adviescommissie bestudeert jaarlijks het aanbod aan Eindtoetsen en bepaalt welke eindtoets wij het meest geschikt vinden. Dit schooljaar wordt de digitale Centrale Eindtoets van het College voor Toetsen en Examens op Wolters afgenomen. Deze heeft als pré dat hij volledig aan sluit op de toetsen van het leerlingvolgsysteem (LOVS) van Cito die wij jaarlijks in alle groepen afnemen. Ook is het mooi dat de toets digitaal is. Dat sluit weer aan op de digitale afname van de belangrijkste LOVS-toetsen in de bovenbouw. Het is fijn dat alle condities er nu zijn om ook de eindtoets digitaal af te nemen. Deze toets is adaptief d.w.z. met vragen die het beste passen bij het eigen niveau. Meer informatie leest u hier.