Terug naar het beginscherm            
  • Leerlingen
  • Gebouw in de zon
  • BKB
  • Leerlingen
  • banner Ballonnen
  • groepje
  • banner Vlag
  • gebouw

Telefoon  : 070-3242630
administratie@schoolverenigingwolters.nl
Bezoekadres:
Utenbroekestraat 2
2597 PH  ’s-Gravenhage

Aanmelden

Dank voor uw interesse in de school. 

KLIK HIER voor aanmelden Groep 1

KLIK HIER voor aanmelden Groep 2 t/m 8

Dit is de vakantieplanning 2020 2021 Alle evenementen zijn opgenomen in de online agenda De jaarplanning voor op de ijskast vindt u hier Tip: u kunt zich ook abonneren op onze digitale agenda

Onderwijs op niveau sinds 1878
Welkom op de website van Schoolvereniging Wolters. Wolters is een neutraal bijzondere basisschool gelegen in de wijk Benoordenhout in 's-Gravenhage.

De school telt 16 groepen (8 leerjaren) met in totaal ongeveer 450 leerlingen. Wolters staat voor Veiligheid, Plezier, Kwaliteit en Groei.
Zo bieden wij onderwijs op niveau en dat doen we al sinds 1878.

 

Eindtoets

vrijdag 22 april 2016/Categorieën: Toelichting

De leerlingen van groep 8 hebben deze week hard gewerkt aan de centrale Eindtoets. eerder dit jaar kregen zij al een schooladvies dat bindend is voor plaatsing op middelbare scholen. De media besteden deze weken ook altijd veel aandacht aan de toets. 

Wat gebeurt er als een leerling een hoger toetsadvies krijgt dan het schooladvies?
Uit de Centrale eindtoets rolt een toetsadvies. Eerder dit jaar kregen onze groep achters al het schooladvies dat leidend is voor plaatsing in het voortgezet onderwijs. De wet verplicht scholen het eerder gegeven schooladvies te heroverwegen en biedt de mogelijkheid het advies naar boven bij te stellen. Op Wolters kiezen wij er, in dat geval, altijd voor onze leerlingen het voordeel van de twijfel te geven en het advies naar boven bij te stellen. Hoe wij tot deze beslissing zijn gekomen leest u in bijgevoegd document. Het bestand is ook terug te vinden op de Groep 8 pagina op deze website. 


Drie verschillende eindtoetsen
Basisscholen hebben de keuze uit drie eindtoetsen, Cito, Iep en Route 8. Op Wolters kiezen wij vooralsnog voor de Eindtoets van Cito. Dat doen wij omdat de resultaten die onze leerlingen in het verleden behaalden voor deze toets in grote mate overeenkwamen met ons beeld van wat een leerling aan zou kunnen én omdat de resultaten op de toets een goede voorspeller zijn gebleken van het daadwerkelijke uitstroomniveau dat onze leerlingen aan het eind van hun voortgezet onderwijsloopbaan behaalden. Het is, met het oog op zelfevaluatie, bovendien fijn dat de Cito-toets integreert met ons leerlingvolgsysteem. 
Er is voor ons op dit moment geen aanleiding voor een andere toets te kiezen. Iep en route 8 zijn nieuwe spelers op de markt. Beide toetsen spreken ons aan waar het opmaak en afnametijd betreft. Het is nog te vroeg iets te zeggen over de voorspellende waarde van deze toetsen. Wij volgen de berichtgeving omtrent beide toetsen nauwgezet en evalueren jaarlijks of de Cito-toets nog het best bij onze school past.