Terug naar het beginscherm            
  • Leerlingen
  • Gebouw in de zon
  • BKB
  • Leerlingen
  • banner Ballonnen
  • groepje
  • banner Vlag
  • gebouw

Telefoon  : 070-3242630
administratie@schoolverenigingwolters.nl
Bezoekadres:
Utenbroekestraat 2
2597 PH  ’s-Gravenhage

Aanmelden

Dank voor uw interesse in de school. 

KLIK HIER voor aanmelden Groep 1

KLIK HIER voor aanmelden Groep 2 t/m 8

Dit is de vakantieplanning 2020 2021 Alle evenementen zijn opgenomen in de online agenda De jaarplanning voor op de ijskast vindt u hier Tip: u kunt zich ook abonneren op onze digitale agenda

Onderwijs op niveau sinds 1878
Welkom op de website van Schoolvereniging Wolters. Wolters is een neutraal bijzondere basisschool gelegen in de wijk Benoordenhout in 's-Gravenhage.

De school telt 16 groepen (8 leerjaren) met in totaal ongeveer 450 leerlingen. Wolters staat voor Veiligheid, Plezier, Kwaliteit en Groei.
Zo bieden wij onderwijs op niveau en dat doen we al sinds 1878.

 

Aanmelden VO

dinsdag 15 november 2016/Categorieën: Informatie

Onlangs is in Den Haag enige ophef ontstaan rondom de aanmelding van leerlingen voor het voortgezet onderwijs in de gemeente Den Haag. De huidige gang van zaken zou niet aansluiten bij de landelijke wetgeving. Leerlingen moeten zich op meerdere scholen kunnen aanmelden. 

Dit schooljaar is dat niet mogelijk en zal dat ook niet mogelijk zijn. Hieronder kunt u lezen hoe BOVO Haaglanden tot deze beslissing is gekomen.


Beste collega,

Onlangs is enige ophef ontstaan rondom de aanmelding van leerlingen voor het voortgezet onderwijs in Den Haag. Na Kamervragen van het Kamerlid Straus (VVD) over de aanmeldleeftijd in het onderwijs is door staatssecretaris Dekker gesteld dat de BOVO-procedure niet in lijn is met de Wet op het Voortgezet Onderwijs (WVO - artikel 27, lid 2a). Ouders mogen hun kind namelijk aanmelden op meerdere vo-scholen tegelijkertijd.

Tijdens uitgebreid overleg tussen de schoolbesturen, de gemeente Den Haag en BOVO Haaglanden is de afgelopen periode gekeken naar wat het zou betekenen om de BOVO-procedure in het lopende schooljaar aan te passen. Daarbij is gezocht naar mogelijke alternatieven en zijn verschillende nieuwe scenario’s bestudeerd. In dit proces zijn de praktische uitvoerbaarheid voor de scholen en de te realiseren procedurele en systematische aanpassingen zorgvuldig afgewogen, met hierbij in het achterhoofd het korte tijdsbestek om tot verandering te komen. Belangrijke overweging is ook het gevolg in de praktijk voor leerlingen en ouders.

Op basis hiervan is in gezamenlijkheid besloten de werkwijze dit huidige schooljaar te continueren. Voor de leerlingen die vanaf schooljaar 2017-2018 in groep 8 zitten zal de BOVO-procedure wel worden aangepast en in lijn worden gebracht met de WVO. De aanpassingen zullen in overleg tussen schoolbesturen en hun medezeggenschapsraden, de gemeente Den Haag en BOVO plaatsvinden. Uiteraard wordt het scholenveld van verdere ontwikkelingen  op de hoogte gehouden.

Met vriendelijke groet,
Regionaal BOVO-coördinator