Terug naar het beginscherm            
  • Leerlingen
  • Gebouw in de zon
  • BKB
  • Leerlingen
  • banner Ballonnen
  • groepje
  • banner Vlag
  • gebouw

Telefoon  : 070-3242630
administratie@schoolverenigingwolters.nl
Bezoekadres:
Utenbroekestraat 2
2597 PH  ’s-Gravenhage

Aanmelden

Dank voor uw interesse in de school. 

KLIK HIER voor aanmelden Groep 1

KLIK HIER voor aanmelden Groep 2 t/m 8

Dit is de vakantieplanning 2020 2021 Alle evenementen zijn opgenomen in de online agenda De jaarplanning voor op de ijskast vindt u hier Tip: u kunt zich ook abonneren op onze digitale agenda

Onderwijs op niveau sinds 1878
Welkom op de website van Schoolvereniging Wolters. Wolters is een neutraal bijzondere basisschool gelegen in de wijk Benoordenhout in 's-Gravenhage.

De school telt 16 groepen (8 leerjaren) met in totaal ongeveer 450 leerlingen. Wolters staat voor Veiligheid, Plezier, Kwaliteit en Groei.
Zo bieden wij onderwijs op niveau en dat doen we al sinds 1878.

 

Aankondiging stiptheidsactie

vrijdag 16 juni 2017/Categorieën: Informatie

Beste ouders,
Het zal u niet ontgaan zijn; velen maken zich zorgen over de toekomst van het primair onderwijs, het basisonderwijs.
Werknemers, werkgevers en schoolleiders hebben zich verenigd in het ‘PO Front’ en roepen op tot actie: enerzijds door het tekenen van een petitie, anderzijds door een stiptheidsactie.

Het doel is het waarborgen van de onderwijskwaliteit door het beroep van basisschoolleerkrachten werkbaar te maken en naar waarde te belonen.

Ook wij, medewerkers en bestuur van de Schoolvereniging, maken ons ernstig zorgen over de toekomst van het onderwijs. Maar staken? Dat doen we toch niet? Of wel?

We nemen u mee in onze overwegingen:

De instroom op de pabo’s neemt gestaag af. Dit heeft alles te maken met de status en aantrekkelijkheid van het beroep. Het salaris blijft achter bij vergelijkbare functies met een vergelijkbare opleidingsgraad.

De werkdruk is hoog en leidt ertoe dat veel startende leraren alsnog afhaken en hun heil buiten het onderwijs zoeken. Het lerarentekort groeit met de dag. Met dit tekort komt de onderwijskwaliteit in het geding.
Leerkrachten, vakbonden, werkgeversorganisaties en ouderplatformen hebben massaal gepoogd de problematiek op de politieke agenda te krijgen; tot op heden zonder enig vooruitzicht op een werkbare oplossing.

De Petitie PO vraagt aandacht voor het probleem en is inmiddels ruim 200.000 keer ondertekend. Ook Wolters-medewerkers hebben de petitie getekend.

Wij zijn een school die optrekt met de ouders. Wij zijn een school die vanuit haar rijke traditie, waarin ouders altijd een vooraanstaande rol hebben gespeeld, staat voor zelfredzaamheid, ondernemerszin en voor hard werken; óók, of juist, als het tegenzit. Wij piepen niet, maar maken er met elkaar het beste van.

Nu vragen wij u met ons op te trekken en het signaal kracht bij te zetten door de petitie te tekenen en begrip op te brengen voor onze keuze ons aan te sluiten bij de landelijke prikactie.
Ook Wolters gaat op 27 juni een uurtje later open. De lessen starten die dag om 9.30 uur. De bel voor de inloop gaat om 9.20 uur.

Op de basisschool, het woord zegt het al, wordt de basis gelegd voor een kansrijke toekomst. Wij willen de kinderen de kwaliteit blijven bieden waar de school al jaren voor staat. Dan móet het vak aantrekkelijker worden.

Daarom, al is het wat onwennig, doen wij mee met de actie.

Op deze dag wordt in Den Haag een petitie overhandigd aan premier Rutte. Namens onze school gaan Rona van der Zwan en Marlies Adriaanse naar deze manifestatie.

Vriendelijke groet,
Team en Bestuur
Schoolvereniging Wolters