Terug naar het beginscherm            

Gebruiksovereenkomst

Algemeen
Schoolvereniging Wolters spant zich in om de informatie op haar websites zo volledig en actueel mogelijk te houden. Ondanks deze zorg is het mogelijk dat de inhoud onvolledig en of onjuist is. Ook kan de informatie zonder vooraankondiging en op ieder moment worden gewijzigd en/of ingetrokken. Om deze redenen kunnen aan de websites geen rechten worden ontleend. Door deze website te gebruiken stemt u in met deze disclaimer.

Aansprakelijkheid
Het bezoek aan de websites van Schoolvereniging Wolters is voor eigen rekening en risico. Schoolvereniging Wolters sluit iedere aansprakelijkheid voor schade ten gevolge van het bezoek van deze websites, het gebruik van de daarvan verkregen informatie, software en/of diensten, of de onmogelijkheid de webpagina te kunnen raadplegen uit.
Schoolvereniging Wolters behoudt zich het recht voor de webpagina’s naar eigen inzicht en op ieder moment te (laten) veranderen of beëindigen, met of zonder voorafgaande aankondiging. Schoolvereniging Wolters is niet aansprakelijk voor de gevolgen van verandering of beëindiging.
Schoolvereniging Wolters aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid voor de inhoud van de door derden, waaronder ook en in ieder geval te verstaan studenten en leveranciers van Schoolvereniging Wolters, aangeboden informatie op de sites van Schoolvereniging Wolters, waaronder ook en in ieder geval te verstaan materiaal afkomstig van gebruik van systemen van Schoolvereniging Wolters. Hieronder valt onder meer, maar niet uitsluitend, het inbreuk plegen op auteursrechtelijk beschermde werk(en) of het anderszins in strijd handelen met de intellectuele eigendomsrechten van derden.
Schoolvereniging Wolters aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid voor directe of indirecte schade ontstaan door de inhoud van de - al dan niet door derden, waaronder ook en in ieder geval te verstaan studenten en leveranciers van Schoolvereniging Wolters, aangeboden- informatie op de sites van Schoolvereniging Wolters. Schoolvereniging Wolters behoudt zich dan ook het recht voor om de door derden aangeboden informatie te wijzigingen en/of te verwijderen, indien de door derden aangeboden of reeds geplaatste informatie in strijd is met de wet, de belangen van overige (internet)gebruikers, andere derden of voorwaarden en/of regelingen van Schoolvereniging Wolters.

Hyperlinks
De websites bevatten hyperlinks naar sites die buiten het domein van Schoolvereniging Wolters liggen. Deze links zijn als service voor de gebruiker opgenomen. Voor deze sites kunnen andere voorwaarden gelden. Schoolvereniging Wolters is op geen enkele wijze aansprakelijk voor de inhoud van deze sites. Het gebruik van de informatie achter deze hyperlinks is geheel voor eigen risico.

Auteursrecht
Op de website rust een auteursrecht van Schoolvereniging Wolters. De inhoud daarvan mag dan ook niet zonder haar voorafgaande toestemming worden verveelvoudigd, gewijzigd en/of openbaar gemaakt.

Privacy
Schoolvereniging Wolters respecteert de privacy van de bezoekers van deze website en draag er zorg voor dat de persoonlijke informatie die u met uw bezoek verschaft vertrouwelijk wordt behandeld.
Persoonsgegevens die in onze website worden opgegeven, worden niet doorverkocht aan commerciële instanties ten behoeve van marketingdoeleinden. Wel kunnen deze gegevens door de school worden gebruikt voor marketingdoeleinden ten behoeve van zichzelf. Door deze gegevens op te geven, stemt u met dit gebruik hiervan in.

Toegang
Schoolvereniging Wolters behoudt zich het recht voor om gebruikers zonder voorafgaande kennisgeving de toegang tot haar websites of een gedeelte daarvan te ontzeggen. In aansluiting hierop kan Schoolvereniging Wolters de toegang tot de websites monitoren.