Terug naar het beginscherm            
Het team  >  SMW+

Schoolmaatschappelijk Werk

Suzanne Dobbe

Schoolmaatschappelijk werker: Suzanne Dobbe         
Telefoon: 0624957512
E-mailadres:
 s.dobbe@smw-basisschool.nl


Ouders willen dat hun kind een fijne tijd heeft op de basisschool en alle kansen krijgt om zijn of haar talenten te ontwikkelen; een blij en vrolijk kind, zowel thuis als op school.

Maar dit is helaas niet altijd het geval. U merkt bijvoorbeeld dat uw kind ergens mee zit, vaak boos is, zich teruggetrokken gedraagt, brutaal is of zich juist moeilijk kan concentreren. U vraagt zich af of uw kind wel voldoende zelfvertrouwen heeft of dat er ondersteuning nodig is bij het leren. 

 


Of misschien is er in de thuissituatie iets aan de hand, waarop uw kind emotioneel reageert. Allemaal voorbeelden van zorgen waarmee u als ouder kunt zitten en die de ontwikkeling van uw kind belemmeren. Uw eerste aanspreekpunt is altijd de groepsleerkracht. Soms blijven er vragen. Dan is het goed te weten dat u contact kunt opnemen met de schoolmaatschappelijk werker. Dit kan via de intern begeleider van school of de leerkracht van uw kind. De schoolmaatschappelijk werker kan u snel verder helpen. 

Het kan ook zijn dat de school zich zorgen maakt over de sociaal-emotionele ontwikkeling van uw kind. In dat geval neemt school contact op met u en gezamenlijk wordt beslist of het schoolmaatschappelijk werk wordt ingeschakeld.

Hulpverlening en ondersteuning

De schoolmaatschappelijk werker kijkt samen met u op welke wijze uw kind zo snel mogelijk geholpen kan worden. Het uitgangspunt is een zo licht mogelijke combinatie van hulpverlening en ondersteuning op school. Dit kan in de vorm van kindgesprekken, zowel individueel als in groepsverband en ouderondersteuning. De schoolmaatschappelijk werker gaat hierbij altijd uit van de eigen kracht van het kind en van u als ouder. Als het nodig blijkt, kan zij u op weg helpen naar andere vormen van ondersteuning en hulpverlening buiten de school.

Ook kan het zijn dat u worstelt met een opvoedvraag. De schoolmaatschappelijk werker zal u graag helpen met praktische tips en handvatten.  

De schoolmaatschappelijk werker

De schoolmaatschappelijk werker is op vaste tijden op school en de meeste kinderen kennen haar ook bij naam en van gezicht. Op het prikbord van school hangt een poster met haar contactgegevens. 

Goed om te weten

De gesprekken met de schoolmaatschappelijk werker zijn vertrouwelijk en zij heeft geheimhoudingsplicht. De schoolmaatschappelijk werker vraagt u altijd toestemming voor gesprekken met uw kind. 

Om uw kind zo goed mogelijk te kunnen helpen is het belangrijk dat de schoolmaatschappelijk werker samenwerkt met u als ouder en met de intern begeleider en leerkracht van de school.

De dienstverlening van de schoolmaatschappelijk werker is kosteloos.