Terug naar het beginscherm            
Over de school  >  Schoolgids

Schoolgids
Elke school is verplicht jaarlijks een schoolgids uit te brengen en aan de ouders te verstrekken. In de schoolgids staat alle voor de ouders belangrijke informatie over de school. 

Wij hebben de informatie uit de schoolgids geplaatst op deze alfabetische naslagpagina met veel digitale linkjes naar meer informatie.

Via de schoolgids willen wij ouders informatie verschaffen over de gang van zaken op onze school. Naast allerlei praktische informatie vindt u in het boekje een samenvatting van onze visie, onze doelstellingen en onze manier van werken. 

Wij willen onze leerlingen onderwijs op niveau bieden binnen een veilige en plezierige leeromgeving.  Sleutelwoorden hierbij zijn: Veiligheid, Plezier, Betrokkenheid, Kwaliteit en Groei

Wat vindt u verder nog in onze schoolgids?

Informatie over:

  • De zorg voor de kinderen
  • De opzet van het onderwijs
  • Doelen die worden nagestreefd
  • De activiteiten die daartoe worden ondernomen
  • Verwijzingen naar overige beleidsdocumenten
  • Toelichting op communicatiemiddelen
  • De hoogte van de ouderbijdrage

Het bestuur van Schoolvereniging Wolters heeft de schoolgids vastgesteld met instemming van de MR.

Deze schoolgids is bestemd voor het schooljaar 2022-2023.

Aan de ouders van kinderen van de schoolvereniging vragen wij om deze schoolgids goed door te nemen. Samen met de website vormt de gids een belangrijke informatiebron voor ouders.

De schoolgids sluit aan bij het schoolplan. In het schoolplan hebben wij beschreven wat onze plannen zijn om een goede school te blijven. U bent welkom om het schoolplan eens in te kijken. Het plan is ook beschikbaar achter de inlog op onze website. 

Ouders die voor het eerst met onze school kennismaken zullen, na het lezen van deze schoolgids een idee hebben over het functioneren van onze school. Om ons en de school nóg beter te leren kennen, kunt u een afspraak met ons maken. Dit kan het beste telefonisch of via de mail. U kunt dan in de school rondkijken en mondeling meer informatie krijgen. U bent van harte welkom.
.