Terug naar het beginscherm            
Over de school  >  Organisatie  >  Team Wolters

Team Wolters
Het team van Wolters kenmerkt zich als een betrokken, enthousiast team met een mix van ervaren krachten en jonge aanwas. Het verloop is klein met als groot voordeel de rijke ervaring binnen het onderwijs en de ‘Wolterscultuur’. 

Contactgegevens

De contactgegevens van onze teamleden staan onder de roze tab Het Team

Team Wolters
Het team van Wolters kenmerkt zich als een hecht team dat hoofdzakelijk bestaat uit ervaren krachten. Het verloop is klein met als groot voordeel de rijke ervaring binnen het onderwijs en de ‘Wolterscultuur’. Tegelijk is het goed dat er sinds enkele jaren weer wat jonge aanwas is.
Team Wolters
Het team van Wolters kenmerkt zich als een hecht team dat hoofdzakelijk bestaat uit ervaren krachten. Het verloop is klein met als groot voordeel de rijke ervaring binnen het onderwijs en de ‘Wolterscultuur’. Tegelijk is het goed dat er sinds enkele jaren weer wat jonge aanwas

Leerkracht
De leerkracht is de spil van ons onderwijs; hij/zij is verantwoordelijk voor dertig kinderen. Dat vraagt gedegen kennis, een palet aan vaardigheden, een open houding en een flinke dosis karakter. Zowel het tempo van de ontwikkelingen in het onderwijs, als de digitalisering ervan en de toenemende eisen omtrent verantwoording en dossiervorming, vragen steeds weer nieuwe vaardigheden van de leerkracht. Onze leerkrachten staan open voor ontplooiing en ontwikkeling van het eigen handelen. Wij streven ernaar ons onderwijs zo in te richten dat voldaan wordt aan de eisen die de rijksoverheid stelt, zonder dat dit ten koste gaat van de eigenheid van onze teamleden.

Vakleerkrachten
Op Wolters hechten wij grote waarde aan de brede ontwikkeling van onze leerlingen. Aan de school zijn een gymnastiekleraar, een drama-docente, twee leraren beeldende vorming en twee muziekleraren verbonden. 

Leerkrachtondersteuners
De leerkrachtondersteuners bekleden een flexibele rol binnen de organisatie. Hun takenpakket is de afgelopen jaren aangepast waarbij het accent meer op leerlingbegeleiding is gaan liggen. Hun hoofdtaak is het vervullen van uitvoerende taken bij het realiseren van onderwijs op maat. Zij worden aangestuurd door en assisteren de groepsleerkrachten. Naast deze hoofdtaak zijn de leerkrachtondersteuners breed inzetbaar. Zo kunnen zij kortstondige afwezigheid van een groepsleerkracht opvangen en assisteren ze bij evenementen van allerlei aard. 

Interne begeleiding
De intern begeleiders zijn verantwoordelijk voor de zorg en beleidsaanpassingen binnen de school. De IB’ers brengen maandelijks verslag uit aan de directie en adviseren de directie t.a.v. onderwijsbeleid. Zij fungeren als coach en klankbord voor de groepsleerkrachten en slaan de brug tussen praktijk en beleid. 

Conciërge
Aan de school is een conciërge verbonden. Hij draagt zorg voor het op orde zijn van het gebouw.

De directie
De directie wordt gevormd door een directeur en een adjunct-directeur. 

Administratie
Aan school is een medewerker administratie verbonden. Zij is onder andere verantwoordelijk voor de verschillende te voeren administraties en de aanmeldprocedure.