Terug naar het beginscherm            
Over de school  >  Organisatie

Eénpitter
Op de subpagina's leest u over de verschillende organen binnen de schoolvereniging. Wolters is een éénpitter met een bestuur dat volledig uit ouders bestaat. Door deze kleinschaligheid zijn de lijntjes kort en is het overleg tussen team, directie, bestuur en MR frequent en constructief, zowel formeel als informeel.

Persoonlijke betrokkenheid
Door de nauwe betrokkenheid van team, bestuur, MR en oudercommissie zijn wij in staat bij alle beslissingen het kind voorop te zetten. Maandelijks is er bestuursvergadering, IB/Directie-overleg, teamvergadering en bouwoverleg. De oudercommissie komt drie keer per jaar bijeen en de MR zoveel als nodig. MR, directie en bestuur komen minimaal twee keer per jaar bijeen.