Terug naar het beginscherm            
Over de school  >  Onderwijs  >  Subgroepjes

Subgroepjes

Als onderdeel van het maatwerk wordt in subgroepjes gewerkt. Deze groepjes kunnen zijn ingedeeld in een vaste samenstelling bijv. op basis van de laatst behaalde cito-resultaten. Ook kan de samenstelling variëren bijvoorbeeld als de leerkracht ervoor kiest de zorg te bieden aan de hand van de meest recent gemaakte werkjes. In alle gevallen wordt in grote lijnen volgens dezelfde werkwijze gewerkt. Hieronder vindt u per vakgebied een toelichting: