Terug naar het beginscherm            
Over de school  >  Onderwijs  >  Bijzondere (les) activiteiten

Bijzondere (les) activiteiten
De Wolters rugzak is eind groep 8 goed gevuld. Buiten het verplichte lesprogramma in de klas nemen bijzondere activiteiten een belangrijke plaats in op Wolters. Een greep uit het aanbod:

Bouscholteweken
De Bouscholteweek is een jaarlijks terugkerend fenomeen dat in alle leerjaren een eigen invulling kent. Het thema in groep 1&2 kan bijvoorbeeld het Circus zijn. In groep 3 komen de Dieren aan bod, in groep 4 Verkeer, groep 5 Nederland, groep 6 Kunst, groep 7 Religie, groep 8 Geschiedenis. De rode draad is, dat wordt toegewerkt naar een presentatie (zie jaarplanning). Dat kan live zijn, op video, mondeling, digitaal of op papier. De week wordt altijd afgesloten met een presentatie aan de ouders.

Ter nagedachtenis van de heer Bouscholte, oprichter van de school, werd in 1948 werd het Bouscholte-prijzenfonds gesticht ten behoeve van een werkstukkenwedstrijd met als onderwerp geschiedenis; het lievelingsvak van onze oprichter de heer Bouscholte. In leerjaar 8 bestaat die traditie nog. Daar is geschiedenis nog steeds het thema en worden Bouscholteprijzen uitgereikt aan individuele leerlingen, maar ook aan groepjes die bijvoorbeeld het beste samenwerkten. De beoordeling wordt gedaan door ouders die lid zijn van het Bouscholtecomité. 

Waalsdorpervlakte
In het kader van het project Adopteer een monument heeft Wolters de zorg gekregen voor het monument op de Waalsdorpervlakte. Dit heeft o.a. tot doel kinderen meer inzicht te geven in het begrip Vrijheid. Kort voor 4 mei leggen de leerlin­gen van groep 8 bloemen bij het monument en op 4 mei assisteren leerlingen uit groep 8 bij het luiden van de klok.

Bizworld
Deze geheel door ouders begeleide projectweek laat kinderen kennis maken met het ondernemerschap. leerlingen van groep 8 zetten in deze week hun eigen, fictieve onderneming op en ervaren in spelvorm hoe het is om je eigen bedrijf te hebben. 

Voor- en naschoolse lessen
Voor of na school kunnen kinderen deelnemen aan het buitenschoolse lesaanbod zoals schilderen, scheikundelessen en Young Engineers. Het actuele aanbod kunt u op de website vinden.

Jong ontmoet Oud
De school neemt deel aan het project Jong ontmoet Oud. Iedere maand gaat één van onze groepen op bezoek bij de bewoners van verzorgingshuis Oostduin, alwaar een gezamenlijke activiteit wordt uitgevoerd.

Musea en theaterbezoeken
Alle groepen bezoeken musea en theaters.

Schoolreis en sportdag
Voorts worden excursies gemaakt en er wordt een sportdag gehouden. De leerlingen van groep 1 t/m 7 gaan jaarlijks op schoolreis. De datum is opgenomen in de Jaarplanning. In de loop van het schooljaar zullen wij u nader informeren over de bestemming van het schoolreisje.
De leerlingen van groep 8 gaan jaarlijks op schoolreis naar De Kaag voor een watersportweek. Zie Jaarplanning. De ouderbijdrage voor dit kamp is ± € 355,-.

Eindspel
De leerlingen van groep 8 sluiten hun basisschooltijd af met Het Eindspel. Dit is een groots opgezet toneelstuk afgewisseld met muziek. Data zijn opgenomen in de jaarplanning.