Terug naar het beginscherm            
Ouders  >  Oudercommunicatie

Oudercommunicatie


Naast de ontmoetingen in en om de school en naast de telefonische contacten zijn er drie belangrijke communicatiemiddelen die wij inzetten om te zorgen dat ouders zo volledig mogelijk geïnformeerd kunnen zijn:

  • De E-mail
  • De Parro-app
  • Het Ouderportaal

Bij aanmelding van hun kind(eren) krijgen ouders inloggegevens voor het ouderportaal van ons leerlingadministratie- en volgsysteem. Vader en moeder (of verzorger) hebben ieder een eigen account. Ook is er een Parro-app. Ouderportaal en Parro zijn twee verschillende media van ParnasSys. Het ouderportaal betreft info over het kind en de Parro app is een communicatiemiddel tussen ouders en school. Je kunt ze koppelen in het ouderportaal met als voordeel dat je pushmeldingen krijgt als er iets is gewijzigd in het leerlingdossier (bijv. een cito-score die binnen is) .

E-mail voor communicatie
Van alle ouders vragen wij een actueel mailadres aan ons door te geven. Wij gebruiken email veelvuldig als communicatiekanaal. deze communicatie verloopt via ons administratiesysteem ParnasSys. Om zeker te weten dat u geen berichtgeving over uw kind mist, adviseren wij u onderstaand adres als veilige afzender te markeren.

Voor iedereen die mail uit ParnasSys dient te ontvangen, is het altijd goed om het adres van ParnasSys toe te voegen als veilige afzender. Het adres van ParnasSys is: mailservice@mail.parnassys.net. Dit voorkomt dat mails worden aangemerkt als SPAM. Hoe u dit als veilige afzender registreert kunt u op de volgende website nagaan: http://veiligeafzender.nl/

Parro-app voor communicatie
Voor communicatie tussen bijv. leerkracht en ouders biedt ParnasSys de communicatie-app Parro. Deze is te downloaden in uw app-store en bereikbaar via https://talk.parro.com. Hierin worden foto's gedeeld en is direct contact tussen leerkracht en ouders mogelijk. 

Ouders ontvangen van school een koppelcode. Dat kan niet eerder dan op de eerste schooldag van het kind. Nog geen code ontvangen? Vraag het even aan de groepsleerkracht. Meer informatie: https://parro.education/vragen-voor-ouders

Ouderportaal voor contact- en toetsgegevens 
Het Ouderportaal is bereikbaar via https://ouders.parnassys.net of via de ronde roze button rechtsboven op deze pagina.Wat kunt u zien in het ouderportaal? Er kan ingelogd worden vanaf de eerste schooldag van het kind. Het portaal biedt inzage in de eigen NAW-gegevens en die van de eigen kind(eren). Ook worden verjaardagen, adressen en huistelefoonnummers van hun klasgenootjes weergegeven. Van alle medewerkers zijn de email-adressen gepubliceerd. De rapporten staan in het portaal en ook zijn de toets-gegevens van het Cito-leerlingvolgsysteem (LOVS) zichtbaar. 

Controleren gegevens in ouderportaal
Het is belangrijk dat uw mailadres en telefoonnummer(s) kloppen (zichtbaar via profielknop rechtsboven in het scherm). Het is niet nodig ontbrekende gegevens zoals 'huisarts' en 'polisnummer' aan ons door te geven. Wel ontvangen we graag (indien nog niet genoteerd) per gezin één 'noodnummer' voor het geval beide ouders noch thuis, noch mobiel, noch op het werknummer bereikbaar zijn. Dit noodnummer bellen wij bijv. als uw kind ziek is en opgehaald moet worden.  U kunt uw aanvullingen en/of mutaties doorgeven door te klikken op het potloodje rechtsboven in het te wijzigen tekstvak. Onze administratie zal de wijziging z.s.m. doorvoeren.  

Medisch
Bij de profielen van uw kind(eren) staat o.a. 'Opmerking'. In dit tekstvak noteren we uitsluitend zeer belangrijke medische informatie (bijv. suikerziekte, epilepsie). Ouders van leerlingen met een ernstige medische hulpvraag kunnen een Word- of PDF-bestand mailen naar parnassys@schoolverenigingwolters.nl met een toelichting op de medische informatie (graag met pasfoto in het bestand gevoegd). Dit bestand zal dan toegevoegd worden aan het digitaal dossier van de leerling. 

Vragen
Heeft u vragen over het ouderportaal, dan horen wij het graag van u. Loop gerust binnen bij Bram Francken en/of Vivian Knip voor meer informatie of mail naar parnassys@schoolverenigingwolters.nl.


Problemen met Inloggen

Als u uw gegevens van het ouderportaal niet (meer) weet
U heeft uw gegevens via de mail die bij ons bekend is ontvangen. Wellicht kunt u ze opzoeken in uw mailhistorie.  

Als u uw wachtwoord niet meer weet
ParnasSys biedt de mogelijkheid uw gebruikersnaam in te voeren op "wachtwoord vergeten"te klikken. U ontvangt dan een mail van ParnasSys. 
Als u inlog en wachtwoord niet meer weet, vraag dan onze administratie een nieuw wachtwoord voor u te genereren. U ontvangt dan automatisch ook uw inlognaam nogmaals. 

Als u uw gegevens wel weet maar inloggen lukt niet
- Staat Capslock uit?.
- Heeft u misschien een W ipv twee keer de V (VV) in de gebruikersnaam getypt?
- Begint uw gebruikersnaam met 05VV-v ? Dit is een voorwaarde om probleemloos in te kunnen blijven loggen. Als u de gebruikersnaam gewijzigd heeft, kunt u problemen ervaren. Vraag in dat geval aan onze administratie om de gebruikersnaam weer om te zetten.

Verkeerde app
Voor ouders is er de Parro-app. Deze kunt u downloaden in de app-store. De leerkracht kan u een koppelcode toezenden.

Sommige ouders maken de begrijpelijke ‘fout’ dat zij de ParnasSys Leerkracht-app uit de appstore downloaden en daarop proberen in te loggen. Dit is echter een app voor medewerkers van scholen. Deze biedt geen toegang tot het ouderportaal. Wellicht is dat bij u ook het probleem. 

Wilt u het ouderportaal óók als app scroll naar beneden voor een toelichting.  

Als niets helpt
Als niets lijkt te werken, loop dan even langs bij Bram Franken. Dan kunnen we kijken waar het aan schort.

Ouderportaal ParnasSys op uw telefoon


Let op! Dit is geen vervanging voor de Parro-app (dat is een communicatie-app).

Met het portaal heeft u de gegevens van uw kind(eren) en de NAW-gegevens van de klasgenootjes binnen handbereik. Dan is het best handig als je deze gegevens ook digitaal beschikbaar hebt. Hoewel het ouderportaal van ParnasSys geen app heeft, is het wel mogelijk om dit eenvoudig na te bootsen en te allen tijde toegang te krijgen tot het portaal via uw mobiele apparaat. Hierna volgt een uitleg:

 

Voor iPhone en iPad:  

1.     Ga naar de website van het ouderportaal: https://ouders.parnassys.net/ouderportaal/inloggen?2

2.     Klik in Safari op de deelknop onderaan.

3.     Klik dan op Voeg toe aan beginscherm of Add to homescreen.

4.     Vul de gewenste naam in voor de 'App'. Qua lengte past 'Ouderportaal’ goed.

Voor Android telefoons en tablets:

1.     Ga naar de website van het ouderportaal: https://ouders.parnassys.net/ouderportaal/inloggen?2

2.     Klik in de webbrowser op de deelknop.

3.     Klik dan op Sneltoets toevoegen of Add shortcut to home.

4.     Vul de gewenste naam in voor de 'App'. Qua lengte past 'Ouderportaal’ goed.

 

Voor Windows telefoons en tablets:

1.     Ga naar de website van het ouderportaal: https://ouders.parnassys.net/ouderportaal/inloggen?2

2.     In Internet Explorer klikken op de delen optie (drie puntjes recht onderin).

3.     Kies Aan startscherm vastmaken of Pin to start.

4.     Het ouderportaal staat nu als 'live tile' op je startscherm.

 

Voortaan kunt u Het Ouderportaal direct vanaf uw beginscherm openen.