Terug naar het beginscherm            
Over de school  >  Onderwijs  >  Leerlingbegeleiding

Leerlingbegeleiding op maat
Op Wolters zijn lesprogramma, maatwerk en ondersteuning nauw met elkaar verweven. Alle ondersteuning die wij bieden naast het klassikale programma noemen wij Maatwerk. Om inzicht te krijgen in onze ondersteuningsstructuur behoeft het Maatwerken nadere toelichting; Maatwerk
Binnen ons onderwijs wordt rekening gehouden met individuele verschillen in aanleg, tempo en rijpheid. De doelstelling blijft het beste uit ieder kind te halen. 

Uitgangspunt daarbij is steeds dat een kind optimaal kan presteren als het lekker in zijn/haar vel zit en dat ieder kind op onze school zich competent moet kunnen voelen. 

Ondersteuning
Het is ons streven kinderen op onze school zo goed mogelijk onderwijs te geven.  We denken daarbij vanuit de mogelijkheden van onze leerlingen en helpen hen deze zo goed mogelijk te benutten. Die hulp bij het leren noemen we “ondersteuning”.

Soms signaleren leerkracht en/of ouders dat de ontwikkeling van een kind niet helemaal naar verwachting verloopt. In zo’n situatie willen we graag met de ouders overleggen. De leerkracht kan daarbij ook de hulp inroepen van de intern begeleider. 
Op Wolters is per bouw een intern begeleider werkzaam:

Monique Schuitema (groep 1 en 2)
- Steffie van den Bosch (groep 3, 4 en 5)
Alice Schäffer (groep 6, 7 en 8)

Maatwerk
De leerkrachten geven aan welke zorg en welk maatwerk zij willen bieden naast het klassikale programma. Zij kennen de kinderen het best. Zij hebben de regie. Daarbij kunnen ze een beroep doen op de intern begeleiders en de leraarondersteuners . De leerlingbegeleiding heeft veel aandacht: het ontwikkelingsproces van de leerling wordt nauw gevolgd door het toetsen en observeren van de leerlingen. De vorderingen van de leerlingen, zowel individueel als groepsgewijs, worden op de voet gevolgd. In het Schoolondersteuningsplan wordt jaarlijks vastgelegd hoe de zorg per bouw is ingericht.

Schoolondersteuningsplan
In het Schoolondersteuningsplan is beschreven hoe wij de ondersteuning op Wolters hebben ingericht.