Terug naar het beginscherm            
Over de school  >  Onderwijs  >  Vakleerkrachten

Aandacht voor bewegingsonderwijs en de creatieve vakken
Ter bevordering van de creatieve ontwikkeling van het kind wordt onderwijs gegeven in vakken als muziek, beeldende vorming en dramatische expressie. Deze vakken worden, evenals gymnastiek, gegeven door vakleerkrachtenWij hechten grote waarden aan deze zogenoemde creatieve vakken. Zeker in de huidige tijd waar het accent nog wel eens dreigt te worden gelegd op de cognitieve prestaties van kinderen, vinden wij het van groot belang dat al onze leerlingen structureel onderwijs krijgen in deze vakken. Met de inzet van vakspecialisten is zowel de kwaliteit als de continuïteit gewaarborgd.