Terug naar het beginscherm            
Leerlingen  >  Thuiswerk  >  Groep 6

Lieve kinderen,
Na de kerstvakantie gaan we thuiswerken. Op deze pagina lees je het Thuiswerkprogramma voor jouw groep.

Vragen? 
Je weet ons te bereiken via Teams.

Zelfstudie

Doorloop je de taken snel en vind je het leuk je verder te verdiepen, kies dan een zelfstudie hieronder: 
Ruimtevaart - Sterrenpraatjes -Team Talento - Creatief - Programmeren Leren Mediteren - Technisch schrijven - Kunst mer Car

Weekprogramma 6

Lesweek 19
maandag  25 januari  t/m vrijdag 29 januari

 

Maandag :  

08:30 - 09:00 Lezen / typen

09:00 - 10:15 Online les - Dagopening & Rekenen

                      Rekenen: B5 L9; kaarten aflezen en gebruiken

10.15 - 10:45 Pauze

10:45 - 12:00 Online les Spelling en Taal verwerken

10:45 - 12:00 Taal Verwerken T5 W3 L 11a+6b: Woordenschat. Eerst het verhaal lezen!!

                      Spelling Verwerken T5 W3 L 9 en 10: Woorden met -GE ; GARAGE

Schrijf het woordpakket in je schriftje (dit staat in bestanden in TEAMS)

12:00 - 12:45 pauze

12:45 - 14:00 Online les Meander Thema 3 bedenk van elke les 2 vragen!

14:00 - 14:15 Muiswerk Begrijpend Lezen

14:15 - 14:45Online dag afsluiting

 

Dinsdag :  

08:30 - 09:00 Lezen / typen


09:00 - 10:15 Online les - Dagopening & Rekenen

09:00 - 10:15 Rekenen  B5 L10; In deze les herhaal je wat je hebt geleerd.

10:15 - 10:45 Pauze

10:45 - 12:00 Online les Taal & Spelling

10:45 - 12:00 Taal Verwerken T5 W3 L12 :Je leert woorden opzoeken in een woordenboek

                      Spelling Verwerken T5 W3 L 11+12: nog meer woorden met -GE GARAGE

12:00 - 12:45 pauze

12:45 - 13:15 Online les redactiesommen 25

13:15 - 14:00 Nieuwsbegrip basisles: opdrachten en actief lezen

14:00 - 14:15 Typen/ Muiswerk Spelling

14:15 - 14:45 Online dag afsluiting + huiswerk Taal T5 les 7 nakijken

 

Woensdag :  

08:30 - 09:00 Lezen / Typen

09:00 - 10:15 Online les - Dagopening & Rekenen

09:00 - 10:15 Rekenen  B5 L11:Je leert hoe je breuken op een getallenlijn zet 

10:15 - 10:45 pauze

10:45 - 11:30 Online les Taal & Spelling

10:45 - 11:30 Taal Verwerken T5 W3 extra L12 herhalingsles

                      Spelling Verwerken T5 W3 extra bij les 10 herhalingsles

11:30 - 12:00 Muiswerk tafels / heb je dit af? Muiswerk Rekenen

12:00 - 12:15  Begrijpend Lezen tekst: Liefdesbrief maken

12:15 - 12:30 Online dagafsluiting / huiswerk nakijken BL Foutentekst 2

 

Donderdag : 

08.30 - 09:00 Lezen / typen

09:00 - 10:15 Online les - Dagopening & Rekenen

09:00 - 10:15 Rekenen  B5 L12: Je leert hoe je een heel uit een breuk haalt

10:15 - 10:45 pauze

10:45 - 12:00 Online les Taal & Spelling

10:45 - 12:00 Taal Actief  Taal verwerken T5 W3: herhalingsles 11B

                      Spelling Verwerken T5 W3 L extra bij les 12; herhalingsles

12:00 - 12:45 pauze

12:45 - 13:15 Nieuwsbegrip Woorden 

13:15 - 13:45 Werken aan de KLAAR opdrachten

13:45 - 14:15 Muiswerk Rekenen

14:15 - 14:45 Online dag afsluiting / Huiswerk nakijken Breuken les 6 en het oefenblad wat daar na komt

 

Vrijdag : 

08:00 - 08:30 Lezen

09:00 - 10:15 Online les - Dagopening & Rekenen

09:00 - 10:15 Rekenen  B5 L8: plattegronden met windrichtingen aflezen LET OP: je hebt een kopieerblad nodig

Die vind je in BESTANDEN in TEAMS

10:15 - 10:45 pauze

10:45 - 12:00 Online les Taal & Spelling

10:45 - 12:00 Taal verwerken T5 W2 extra bij les 9 (herhaling)

Spelling verwerken T5 W1 Eigen taken en / of spelling speciaal (les 2 t/m 8) en / of spelling oef (WK 2)

12:00 - 12:45 pauze

12:45 - 13:15 Natuur T3 les 3 helemaal:  (let op gaan we samenwerkend doen)

13:15 - 13:45 Nieuwsbegrip Andere tekstsoort

13:45 - 14:15 Muiswerk naar keuze

14:15 - 14.45 Online dag afsluiting / huiswerk metriek opdracht 13


KLAAR OPDRACHTEN

Meander Topografie Thema 3 BASIS stap 4 alles maken

Spelling oefenen: Th5 Week 3

Woordenschat Extra: Th 5 Week 3 film + les 3a en 3b

Schrijven: 2 bladzijdes maken

Muiswerk (werk eerst aan je takenmappen) 


HUISWERK

Dinsdag: Taal Th 5 les 7

Woensdag: BL Foutentekst 2

Donderdag: Breuken Les 6 + oefenblad dat er na komt

Vrijdag: Toets Geschiedenis Hoofdstuk 3

Afspraken thuiswerken

Online lessen zijn verplicht

Elke dag om 09:00 uur en om 10:15 uur zit je klaar voor de online-les

Zorg dat je je kladschrift, je regelmapje enzovoorts klaar hebt liggen

Elke dag om 14.30 uur zit ja klaar voor de klassikale dag-afsluiting


Teamsbellen

Tijdens de les: Je microfoon staat uit, tenzij je de beurt krijgt

Je kunt aangeven dat je een vraag hebt via de vraagknop

Gedurende de lestijd wordt niet gechat met klasgenootjes


Rekenen

Blauwe rekenaars maken zwarte sommen, blauwe sommen en de verdiepingsvraag

Overige leerlingen maken zwart, blauw en tempodifferentiatie (tot 10 uur) Na 10 uur maak je de tempo differentiatie niet meer


Deadline inleveren werk

Rekenen, taal en Spelling zijn om 12 uur af

Nieuwsbegrip en de oriëntatie-vakken zijn om 14 uur af

 

Extra opdrachten:

Kilik hier voor de drama opdracht van juf Mechteld

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------