Terug naar het beginscherm            
Leerlingen  >  Huiswerk  >  Groep 7

Huiswerk groep 7

Lesweek 8 - maandag 25 t/m vrijdag 29 oktober

Maandag: -

Dinsdag: GROEN - 9 - 12

Woensdag: TOETS - Engels Woordjes Unit 2

Donderdag: GROEN - 13 -16

Vrijdag: LESVRIJ Studiedag

 

Welkom in groep 7 | Basisschool De Bron Soest

Downloads

Taal Spelling & Grammatica

Themaboekjes : 

Thema 1Thema 2Thema 3, Thema 4, 
Thema 5Thema 6Thema 7Thema 8

Extra oefenen spelling per thema

Hulpkaarten Taal Algemeen
Spellen Stappenplan persoonsvorm vervoegen OTT OVT  
Ontleden Taal Verkennen Hulpkaarten Groep 7  


Rekenen
Doelenbladen : 
Blok 1Blok 2, Blok 3Blok 4, Blok 5Blok 6Blok 7, Blok 8Blok 9 
Doelenboekje compleet 

Huiswerkblad W4 antwoorden & Huiswerkblad W4 oefenen 

Ouderbrieven : 
Blok 1Blok 2, Blok 3Blok 4, Blok 5Blok 6Blok 7Blok 8Blok 9


Oriëntatievakken

Geschiedenis H1 Samenvatting - Begrippen
Geschiedenis H2 Samenvatting - Begrippen 
Geschiedenis H3 Samenvatting - Begrippen
Geschiedenis H4 Samenvatting Begrippen
Geschiedenis H5 Samenvatting - Begrippen

Naut - Samenvattingen Groep 7 

Aardrijkskunde Blink T1 - Leerbladen - Bronnenboekje
Aardrijkskunde Blink T2 - Leerbladen - Bronnenboekje
Aardrijkskunde Blink T3 - Leerbladen - Bronnenboekje
Aardrijkskunde Blink T4 - Leerbladen - Bronnenboekje

Topografie -

Engels Unit 1 Unit 2 Unit 3
Engels - Unit 4 Unit 5 Unit 6

Actueel deze week

Taal Actief - Woordenschat, Spelling & Grammatica
Momenteel zijn we bij Thema 2 Week 4 In de Themaboekjes (zie downloads links) leest u per thema waar de kinderen in week 1 t/m 3 aan werken voor de vakgebieden spelling, taal en woordenschat. Week 4 is een herhaalweek. 
Elk thema wordt afgesloten met een taaltoets, een woordenschattoets, een woorden- en een zinnendictee

De kinderen hebben een papieren exemplaar van de Themaboekjes in hun la en mogen deze mee naar huis nemen ter ondersteuning bij het taalhuiswerk.


Rekenen - Getal & Ruimte
Momenteel zijn we bij Blok 2 Week 4 In ouderbrieven (linkerkolom) leest u per blok waar de kinderen aan werken. Ook wordt uitgelegd volgens welke strategie een som wordt opgelost. Deel deze link vooral ook met eventueel buitenschool begeleiders.


Extra oefenen

Muiswerk -  Nieuwsbegrip - Ambrasoft 

Verkeer :

Theorie-examen april 2022
Alles wat je moet weten voor je theorie-examen

VerkeersafsprakenVerkeersbegrippenVerkeersborden

Praktijkexamen op .. mei 2022
Route Fietsexamen Bezuidenhout
Plattegrond beheersproef
Checklist Fietskeuring

De app voor thuis