Terug naar het beginscherm            
Leerlingen  >  Huiswerk  >  Groep 7

Huiswerk groep 7

Lesweek 21 - maandag 30 jan t/m vrijdag 3 feb

Maandag: -

Dinsdag: -

Woensdag: -

Donderdag: -

Vrijdag: -

 

Welkom in groep 7 | Basisschool De Bron Soest

Downloads

Taal Spelling & Grammatica

Themaboekjes : 
Thema 1Thema 2Thema 3, Thema 4, 
Thema 5Thema 6Thema 7Thema 8

Extra Oefenen Spelling per thema:
Thema 1Thema 2Thema 3, Thema 4, 
Thema 5Thema 6Thema 7Thema 8

Spellen Stappenplan persoonsvorm vervoegen OTT OVT  
Ontleden Taal Verkennen Hulpkaarten Groep 7  


Rekenen

Blok 1 - doelen , ouderbrief , huiswerk W4 antw & huiswerk W4 oef 
Blok 2 - doelen , ouderbrief , test jezelfantwoorden test jezelf

Blok 3 - doelen , ouderbrief , test jezelf

Blok 4 - doelen , ouderbrief , test jezelf

Blok 5 - doelen , ouderbrief , test jezelf

Blok 6 - doelen , ouderbrief , test jezelf

Blok 7 - doelen , ouderbrief , test jezelf

Blok 8 - doelen , ouderbrief , test jezelf

Blok 9 - doelen , ouderbrief , test jezelf

 

Doelenboekje compleet 


Oriëntatievakken

Geschiedenis T1 Samenvatting - Begrippen
Geschiedenis TSamenvatting - Begrippen 
Geschiedenis TSamenvatting - Begrippen
Geschiedenis TSamenvatting Begrippen
Geschiedenis TSamenvatting - Begrippen

Aardrijkskunde H1 - Samenvatting - Begrippen - Topo
Aardrijkskunde H2 - Samenvatting - Begrippen - Topo
Aardrijkskunde H3 - Samenvatting - Begrippen - Topo
Aardrijkskunde H4 - Samenvatting - Begrippen - Topo
Aardrijkskunde H5 - Samenvatting - Begrippen - Topo

Natuur H1 - Samenvatting - Begrippen
Natuur H2 - Samenvatting - Begrippen
Natuur H3 - Samenvatting - Begrippen
Natuur H4 - Samenvatting - Begrippen
Natuur H5 -
Samenvatting - Begrippen

Engels Unit 1 Unit 2 Unit 3
Engels - Unit 4 Unit 5 Unit 6

Actueel lesweek 18

Taal Actief - Woordenschat, Spelling & Grammatica
Momenteel zijn we bij Thema 5 week 3  In de Themaboekjes (zie downloads links) leest u per thema waar de kinderen in week 1 t/m 3 aan werken voor de vakgebieden spelling, taal en woordenschat. Week 4 is een herhaalweek. 
Elk thema wordt afgesloten met een taaltoets, een woordenschattoets, een woorden- en een zinnendictee

De kinderen hebben een papieren exemplaar van de Themaboekjes in hun la en mogen deze mee naar huis nemen ter ondersteuning bij het taalhuiswerk.


Rekenen - Getal & Ruimte
Momenteel zijn we bij Blok 5 Week 3 In de ouderbrieven (linkerkolom) leest u per blok waar de kinderen aan werken. Ook wordt uitgelegd volgens welke strategie een som wordt opgelost. Deel deze link vooral ook met eventueel buitenschool begeleiders.


Extra oefenen

Muiswerk -  Nieuwsbegrip - Ambrasoft - Leestrainer

 

Verkeer :

Theorie-examen april 2023
Alles wat je moet weten voor je theorie-examen

VerkeersafsprakenVerkeersbegrippenVerkeersborden

Praktijk-examen op mei 2023
Route Fietsexamen Bezuidenhout
Plattegrond beheersproef
Checklist Fietskeuring

De app voor thuis

  • De fietsroutes (een filmpje en een kaart en routebeschrijving van de route). Vooraf oefenen van de route vergroot het slagingspercentage.
  • Een filmpje van de beheers proef en criteria voor de fietskeuring. Bekijk deze video klassikaal.
  • Algemene informatie over het examen (de aandachtspunten, verkeersregels, een fietsles, enzovoorts