Terug naar het beginscherm            
Leerlingen  >  Huiswerk  >  Groep 7

Huiswerk groep 7

Lesweek 32 - maandag 16 mei t/m vrijdag 20 mei

Maandag: -

Dinsdag: GEEL - 42 - 45

Woensdag: ORANJE - 16

Donderdag: BLAUW - 28 - 31

Vrijdag: TOETS - Redactiesommen antwoorden oefenblad

Welkom in groep 7 | Basisschool De Bron Soest

Downloads

Taal Spelling & Grammatica

Themaboekjes : 

Thema 1Thema 2Thema 3, Thema 4, 
Thema 5Thema 6Thema 7Thema 8

Extra oefenen spelling per thema

Spellen Stappenplan persoonsvorm vervoegen OTT OVT  
Ontleden Taal Verkennen Hulpkaarten Groep 7  


Rekenen

Blok 1 - doelen , ouderbrief , huiswerk W4 antw & huiswerk W4 oef 
Blok 2 - doelen , ouderbrief , test jezelf

Blok 3 - doelen , ouderbrief , test jezelf

Blok 4 - doelen , ouderbrief , test jezelf

Blok 5 - doelen , ouderbrief , test jezelf

Blok 6 - doelen , ouderbrief , test jezelf

Blok 7 - doelen , ouderbrief , test jezelf

Blok 8 - doelen , ouderbrief , test jezelf

Blok 9 - doelen , ouderbrief , test jezelf

 

Doelenboekje compleet 


Oriëntatievakken

Geschiedenis T1 Samenvatting - Begrippen
Geschiedenis TSamenvatting - Begrippen 
Geschiedenis TSamenvatting - Begrippen
Geschiedenis TSamenvatting Begrippen
Geschiedenis TSamenvatting - Begrippen

Naut - Samenvattingen Groep 7 

Aardrijkskunde Blink T1 - Samenvatting
Aardrijkskunde Blink T2 - Samenvatting 
Aardrijkskunde Blink T3 - Samenvatting
Aardrijkskunde Blink T4 - Leerbladen

Topografie ingevulde kaart: A - BCD
Topografie blinde kaart: A - B - C - D

Engels Unit 1 Unit 2 Unit 3
Engels - Unit 4 Unit 5 Unit 6

Actueel deze week

Taal Actief - Woordenschat, Spelling & Grammatica
Momenteel zijn we bij Thema 8 week 1 In de Themaboekjes (zie downloads links) leest u per thema waar de kinderen in week 1 t/m 3 aan werken voor de vakgebieden spelling, taal en woordenschat. Week 4 is een herhaalweek. 
Elk thema wordt afgesloten met een taaltoets, een woordenschattoets, een woorden- en een zinnendictee

De kinderen hebben een papieren exemplaar van de Themaboekjes in hun la en mogen deze mee naar huis nemen ter ondersteuning bij het taalhuiswerk.


Rekenen - Getal & Ruimte
Momenteel zijn we bij Blok 8 Week 2 In ouderbrieven (linkerkolom) leest u per blok waar de kinderen aan werken. Ook wordt uitgelegd volgens welke strategie een som wordt opgelost. Deel deze link vooral ook met eventueel buitenschool begeleiders.


Extra oefenen

Muiswerk -  Nieuwsbegrip - Ambrasoft 

 

Verkeer :

Theorie-examen april 2022
Alles wat je moet weten voor je theorie-examen

VerkeersafsprakenVerkeersbegrippenVerkeersborden

Praktijk-examen op 10 mei 2022 tussen 10 en 12 uur
Route Fietsexamen Bezuidenhout
Plattegrond beheersproef
Checklist Fietskeuring

De app voor thuis

  • De fietsroutes (een filmpje en een kaart en routebeschrijving van de route). Vooraf oefenen van de route vergroot het slagingspercentage.
  • Een filmpje van de beheers proef en criteria voor de fietskeuring. Bekijk deze video klassikaal.
  • Algemene informatie over het examen (de aandachtspunten, verkeersregels, een fietsles, enzovoorts