Terug naar het beginscherm            
Leerlingen  >  Huiswerk  >  Groep 7

Huiswerk groep 7

Lesweek 13 - maandag 29  t/m vrijdag 03 december

 

Maandag: -

Dinsdag: surprise + gedicht

Woensdag: surprise + gedicht 

Donderdag: surprise + gedicht

Vrijdag: Sinterklaas 12:30 uur vrij

Welkom in groep 7 | Basisschool De Bron Soest

Downloads

Taal Spelling & Grammatica

Themaboekjes : 

Thema 1Thema 2Thema 3, Thema 4, 
Thema 5Thema 6Thema 7Thema 8

Extra oefenen spelling per thema

Hulpkaarten Taal Algemeen
Spellen Stappenplan persoonsvorm vervoegen OTT OVT  
Ontleden Taal Verkennen Hulpkaarten Groep 7  


Rekenen

Blok 1 - doelen , ouderbrief , huiswerk W4 antw & huiswerk W4 oef 
Blok 2 - doelen , ouderbrief , test jezelf

Blok 3 - doelen , ouderbrief , test jezelf

Blok 4 - doelen , ouderbrief , test jezelf

Blok 5 - doelen , ouderbrief , test jezelf

Blok 6 - doelen , ouderbrief , test jezelf

Blok 7 - doelen , ouderbrief , test jezelf

Blok 8 - doelen , ouderbrief , test jezelf

Blok 9 - doelen , ouderbrief , test jezelf

 

Doelenboekje compleet 


Oriëntatievakken

Geschiedenis T1 Samenvatting - Begrippen
Geschiedenis TSamenvatting - Begrippen 
Geschiedenis TSamenvatting - Begrippen
Geschiedenis TSamenvatting Begrippen
Geschiedenis TSamenvatting - Begrippen

Naut - Samenvattingen Groep 7 

Aardrijkskunde Blink T1 - Leerbladen - Bronnenboekje
Aardrijkskunde Blink T2 - Leerbladen - Bronnenboekje
Aardrijkskunde Blink T3 - Leerbladen - Bronnenboekje
Aardrijkskunde Blink T4 - Leerbladen - Bronnenboekje

Topografie -

Engels Unit 1 Unit 2 Unit 3
Engels - Unit 4 Unit 5 Unit 6

Actueel deze week

Taal Actief - Woordenschat, Spelling & Grammatica
Momenteel zijn we bij Thema 4 Week 1 In de Themaboekjes (zie downloads links) leest u per thema waar de kinderen in week 1 t/m 3 aan werken voor de vakgebieden spelling, taal en woordenschat. Week 4 is een herhaalweek. 
Elk thema wordt afgesloten met een taaltoets, een woordenschattoets, een woorden- en een zinnendictee

De kinderen hebben een papieren exemplaar van de Themaboekjes in hun la en mogen deze mee naar huis nemen ter ondersteuning bij het taalhuiswerk.


Rekenen - Getal & Ruimte
Momenteel zijn we bij Blok 4 Week 1 In ouderbrieven (linkerkolom) leest u per blok waar de kinderen aan werken. Ook wordt uitgelegd volgens welke strategie een som wordt opgelost. Deel deze link vooral ook met eventueel buitenschool begeleiders.


Extra oefenen

Muiswerk -  Nieuwsbegrip - Ambrasoft 

Verkeer :

Theorie-examen april 2022
Alles wat je moet weten voor je theorie-examen

VerkeersafsprakenVerkeersbegrippenVerkeersborden

Praktijkexamen op .. mei 2022
Route Fietsexamen Bezuidenhout
Plattegrond beheersproef
Checklist Fietskeuring

De app voor thuis