Terug naar het beginscherm            
Leerlingen  >  Huiswerk  >  Groep 7

Huiswerk groep 7

Lesweek 39 - maandag 5 juli t/m vrijdag 9 juli

Maandag: Bouscholte Jodendom (met de fiets naar school)

Dinsdag:  Bouscholte Islam

Woensdag: Bouscholte Boeddhisme

Donderdag: Bouscholte Christendom

Vrijdag:  Bouscholte Hindoeïsme 

Welkom in groep 7 | Basisschool De Bron Soest

Downloads

Taal Spelling & Grammatica

Themaboekjes : 

Thema 1Thema 2Thema 3, Thema 4, 
Thema 5Thema 6Thema 7Thema 8

Extra oefenen spelling per thema

Hulpkaarten Taal Algemeen
Spellen Stappenplan persoonsvorm vervoegen OTT OVT  
Ontleden Taal Verkennen Hulpkaarten Groep 7  


Rekenen
Doelenbladen : 
Blok 1Blok 2, Blok 3Blok 4, Blok 5Blok 6Blok 7, Blok 8Blok 9 
Doelenboekje compleet

Ouderbrieven : 
Blok 1Blok 2, Blok 3Blok 4, Blok 5Blok 6Blok 7Blok 8Blok 9


Oriëntatievakken

Geschiedenis H1 Samenvatting - Begrippen
Geschiedenis H2 Samenvatting - Begrippen 
Geschiedenis H3 Samenvatting - Begrippen
Geschiedenis H4 Samenvatting Begrippen
Geschiedenis H5 Samenvatting - Begrippen

Naut - Samenvattingen Groep 7 

Meander - Samenvattingen Groep 7

Topografie -
Kaart 1 - Kaart 2 - Kaart 3 - Kaart 4 - Kaart 5 
Kaart 6 - Kaart 7 - Kaart 8 - Kaart 9 - Kaart 10

Engels - Woordjes

Actueel deze week

Taal Actief - Woordenschat, Spelling & Grammatica
Momenteel zijn we bij Herhaling In de Themaboekjes (zie downloads links) leest u per thema waar de kinderen in week 1 t/m 3 aan werken voor de vakgebieden spelling, taal en woordenschat. Week 4 is een herhaalweek. 
Elk thema wordt afgesloten met een taaltoets, een woordenschattoets, een woorden- en een zinnendictee

De kinderen hebben miv schooljaar 20/21 een papieren exemplaar van de Themaboekjes in hun la en mogen deze mee naar huis nemen ter ondersteuning bij het taalhuiswerk.


Rekenen - Getal & Ruimte
Momenteel zijn we bij Blok 9 Week 2 In ouderbrieven (linkerkolom) leest u per blok waar de kinderen aan werken. Ook wordt uitgelegd volgens welke strategie een som wordt opgelost. Deel deze link vooral ook met eventueel buitenschool begeleiders.


Extra oefenen

Muiswerk -  Nieuwsbegrip - Ambrasoft 

 

Verkeer :

Theorie-examen april 2022
Alles wat je moet weten voor je theorie-examen

VerkeersafsprakenVerkeersbegrippenVerkeersborden

Praktijkexamen op .. mei 2022
Route Fietsexamen Bezuidenhout
Plattegrond beheersproef
Checklist Fietskeuring

De app voor thuis