Terug naar het beginscherm            
Leerlingen  >  Huiswerk  >  Groep 6

Huiswerk Groep 6

Lesweek 13

Maandag 29 november - 3 december

Het huiswerk van deze week is het maken van een surprise en een gedicht.

De surprise moet op donderdagmiddag 2 december tussen 14:45 - 16:00 uur ingeleverd worden in de klas. 

De surprise zit verpakt in een vuilniszak of tas. De naam voor wie het is staat op de surprise, NIET op de vuilniszak/tas.

Maandag:  -

Dinsdag: -

Woensdag: -

Donderdag: -

Vrijdag: Sinterklaasviering (om 12:30 zijn de leerlingen uit)

Klassendienst Groep 6A

Maandag: Derek

Dinsdag: Tess

Woensdag: Isabella

Donderdag: Olivier

Vrijdag: Olaf

 

Klassendienst Groep 6B

Maandag tot en met vrijdag: Justine en Tjard

Actueel deze lesweek

Taal Actief - Woordenschat, Spelling & Grammatica
Momenteel werken we in Thema 4. In onderstaande themaboekjes leest u per thema waar de kinderen in week 1 t/m 3 aan werken voor de vakgebieden spelling, taal en woordenschat. Week 4 is een herhaalweek. 
Elk thema wordt afgesloten met een taaltoets, een woordenschattoets, een woorden- en een zinnendictee

Thema 1, Thema 2, Thema 3, Thema 4Thema 5, Thema 6, Thema 7, Thema 8

De kinderen hebben een papieren exemplaar van de themaboekjes in hun la en mogen deze mee naar huis nemen ter ondersteuning bij het taalhuiswerk

Rekenen
Momenteel zijn we bij blok 3. In onderstaande ouderbrieven leest u per blok waar de kinderen aan werken. Ook wordt uitgelegd volgens welke strategie een som wordt opgelost. Deel deze link vooral ook met eventueel buitenschool begeleiders:

Blok 1Blok 2Blok 3Blok 4Blok 5Blok 6Blok 7Blok 8Blok 9

Extra oefenen
Muiswerk -  Ticken.nl Nieuwsbegrip - Ambrasoft 

 

Zelfstudie
Doorloop je de taken snel en vind je het leuk je verder te verdiepen, kies dan een zelfstudie hieronder: 
Ruimtevaart - Sterrenpraatjes -Team Talento - Creatief - Programmeren Leren Mediteren - Technisch schrijven - Kunst mer Car