Terug naar het beginscherm            
Leerlingen  >  Huiswerk  >  Groep 6

Huiswerk Groep 6

Lesweek 6

Maandag 26 september - Vrijdag 30 september

Maandag: -

Dinsdag: Taal Thema 1 les 9 (groene mapje)

Woensdag: Oefenen op de tafels (keer en deel tot en met 12, zie stencil)

Donderdag: Woordenschat les 3 (blauwe mapje)

Vrijdag: Toets hoofdstuk 1 Natuur (zie werkboek met samenvatting en downloads op deze website voor antwoorden test jezelf en de begrippenlijst)

Klassendienst Groep 6A

Maandag: Fabrice

Dinsdag: Pippa

Woensdag: Cato

Donderdag: Lot

Vrijdag: Juf

 

Klassendienst Groep 6B

Maandag tot en met vrijdag: Juliette en Toon

Actueel deze lesweek

Taal Actief - Woordenschat, Spelling & Grammatica
Momenteel werken we in Thema 2. In onderstaande themaboekjes leest u per thema waar de kinderen in week 1 t/m 3 aan werken voor de vakgebieden spelling, taal en woordenschat. Week 4 is een herhaalweek. 
Elk thema wordt afgesloten met een taaltoets, een woordenschattoets, een woorden- en een zinnendictee

Thema 1, Thema 2, Thema 3, Thema 4Thema 5, Thema 6, Thema 7, Thema 8

De kinderen hebben een papieren exemplaar van de themaboekjes in hun la en mogen deze mee naar huis nemen ter ondersteuning bij het taalhuiswerk

Rekenen
Momenteel zijn we bij blok 2. In onderstaande ouderbrieven leest u per blok waar de kinderen aan werken. Ook wordt uitgelegd volgens welke strategie een som wordt opgelost. Deel deze link vooral ook met eventueel buitenschool begeleiders:

Blok 1Blok 2Blok 3Blok 4Blok 5Blok 6Blok 7Blok 8Blok 9

Extra oefenen
Muiswerk -  Ticken.nl Nieuwsbegrip - Ambrasoft 

 

Zelfstudie
Doorloop je de taken snel en vind je het leuk je verder te verdiepen, kies dan een zelfstudie hieronder: 
Ruimtevaart - Sterrenpraatjes -Team Talento - Creatief - Programmeren Leren Mediteren - Technisch schrijven - Kunst mer Car