Terug naar het beginscherm            
Leerlingen  >  Huiswerk

Jippie Huiswerk!
Welkom op de huiswerksite. Hier lees je wat je de komende week aan huiswerk hebt. Klik daarvoor op huiswerk groep 6, huiswerk groep 7 of huiswerk groep 8. Voordat je aan de slag gaat, is het misschien goed om uit te leggen waarom we huiswerk geven:

Waarom krijg je huiswerk?
Huiswerk is een goede manier om de eerder aangeleerde stof te herhalen en te oefenen. De belangrijkste reden is dat je leert om zelfstandig aan de slag te gaan. Je leert verantwoordelijkheid nemen voor je eigen werk. Kinderen hebben het vaak, net als hun ouders, druk. Veel van onze leerlingen zitten op voetbal, hockey, cricket en tennis. Ook zijn er veel leerlingen die op muziek-, dans en toneelles zitten. En dan heb je soms ook nog bijles of fysiotherapie tussendoor. Het is een heel geregel om overal op tijd te zijn. Dan is het belangrijk dat je goed leert plannen. Op Wolters leren we jullie dit onder andere door huiswerk op te geven. 

Wanneer krijg je huiswerk?

Op Wolters kiezen we ervoor jullie vanaf groep 6 huiswerk te geven. De eerste weken krijg je twee keer per week huiswerk; op dinsdag is dat maakwerk en op vrijdag krijg je een toets. Na de herfstvakantie krijg je ook op woensdag en donderdag huiswerk. De week start dus altijd rustig, want op maandag ben je altijd huiswerkvrij.

Helpt huiswerk? 
Huiswerk helpt leerlingen leren, maar dan moet het wel aan een aantal voorwaarden voldoen. Natuurlijk moet het ten eerste om een betekenisvolle opdracht gaan. Ten tweede is het van belang dat het werk besproken wordt door de juf of meester en dat die daarbij nuttig commentaar geeft. Zo krijg je de kans iets te vinden van hoe je je huiswerk gedaan hebt en wat je volgende keer anders zou doen. Tot slot is het belangrijk dat de opdracht niet te moeilijk of te makkelijk is. Het afraffelen van een opdracht is in ieder geval zinloos is. Daar leer je niets van. Liever zien we dat je één opdracht goed uitgewerkt hebt, dan twee opdrachten afgeraffeld. En het belangrijkste bij het maken van huiswerk is dat je het serieus maakt. Dan ben je meer betrokken bij de stof, waardoor je sneller leert. En als je sneller leert en meer onthoudt dan zie je het resultaat van je inspanningen. Een heel misschien wordt huiswerk dan zelfs wel leuk. 

Hoe maak jij je huiswerk?
Hoe je je huiswerk het beste kunt maken, hangt af van je leerstijl en van je drukke schema. De ene leerling doet graag elke dag een beetje, de andere maakt op zondagochtend het huiswerk voor de hele week. Wat is jouw stijl? Als je dat nog niet weet, dan zul je daar de komende jaren vanzelf achter komen. Vraag je ouders eens hoe zij vroeger hun huiswerk maakten, misschien zit er wel een handige tip tussen die ook voor jou kan werken.

Moeilijk
De ene leerling maakt het huiswerk met gemak en de andere heeft daar meer moeite mee. Als je merkt dat je het nog moeilijk vindt om je huiswerk af te krijgen, vertel dit dan aan je ouders en je leraar. Samen zoeken we dan naar een oplossing die voor jou het beste werkt. Huiswerk hoort erbij en is heus niet altijd leuk, maar als het je echt teveel wordt, dan vinden wij het belangrijk om je daar goed bij te helpen.