Terug naar het beginscherm            
Over de school  >  Situering

Situering van de school
De school ligt in de wijk Benoordenhout en is gehuisvest in één gebouw.  Op de begane grond bevinden zich de lokalen van de groepen 1 en 2, het speellokaal, de gymzaal, twee lokalen beeldende vorming, de kamers van de directeur, adjunct-directeur, organisatiemanager, interne begeleider groepen 1/2 en leraarondersteuner onderbouw. Op de eerste verdieping bevinden zich de lokalen van de groepen 3 t/m 5, de personeelskamer, een ICT-lokaal en de kamer van de interne begeleider groepen 3 t/m 5 en leraarondersteuners middenbouw. Op de tweede verdieping bevinden zich de lokalen van de groepen 6 t/m 8 en de kamer van de interne begeleider van de groepen 6 t/m 8 en de leraarondersteuner bovenbouw. Voor het gebouw is een schoolplein gerealiseerd. De inrichting van het schoolplein is erop gericht de kinderen uit te nodigen om op eigen wijze en naar eigen behoefte deel te nemen aan het spelen op het plein. De kinderen kunnen rennend, klimmend, babbelend of zittend, maar in ieder geval spelend, de pauzes doorbrengen. Naast het gebouw is een fietsenstalling voor de kinderfietsen, achter het gebouw zijn twee fietsenstallingen voor teamleden. Voor de buitenschoolse opvang van Wolters-leerlingen is door de gemeente Den Haag ook een voorziening gerealiseerd. Deze door Triodus geëxploiteerde opvang, Lancelot, is in de linkervleugel van het gebouw gesitueerd.