Terug naar het beginscherm            
Leerlingen  >  Huiswerk  >  Groep 6

Huiswerk groep 6

Lesweek 27
maandag  30-03-2020  t/m vrijdag 3-04-2020

Maandag : -

Dinsdag : -

Woensdag : -

Donderdag : -

Vrijdag : -

Tijd over?
In Muiswerk staan oefeningen op maat voor je klaar.
Hier ga je naar: Ticken.nl om je typvaardigheid te verbeteren

Je woordenschat kan je vergroten door elke week te oefenen met Nieuwsbegrip
Met Ambrasoft oefen je aan de onderdelen die jij graag wilt.

Actueel deze lesweek

Taal Actief
Woordenschat, Spelling & Grammatica

Themaboekjes:
Momenteel zijn we bij Thema 7 Week 1. In onderstaande themaboekjes leest u per thema waar de kinderen in week 1 t/m 3 aan werken voor de vakgebieden spelling, taal en woordenschat. Week 4 is een herhaalweek. Elk thema wordt afgesloten met een taaltoets, een woordenschattoets, een woorden- en een zinnendictee

Thema 1, Thema 2, Thema 3, Thema 4
Thema 5, Thema 6, Thema 7, Thema 8

De kinderen hebben een papieren exemplaar van de themaboekjes in hun la en mogen deze mee naar huis nemen ter ondersteuning bij het taalhuiswerk:

Rekenen
Momenteel zijn we bij Blok 7 week 1. In onderstaande ouderbrieven leest u per blok waar de kinderen aan werken. Ook wordt uitgelegd volgens welke strategie een som wordt opgelost. Deel deze link vooral ook met eventueel buitenschool begeleiders:
Blok 1 , Blok 2 , Blok 3 , Blok 4 , Blok 5 . Blok 6 , Blok 7 , Blok 8 , Blok 9