Terug naar het beginscherm            
Leerlingen  >  Huiswerk  >  Groep 6

Huiswerk groep 6

Lesweek 8
maandag  28-10-2019  t/m vrijdag 1-11-
2019

Maandag : -

Dinsdag :  -

Woensdag : Begrijpend Lezen Gatentekst 2

Donderdag : Metriek 6

Vrijdag : Toets Meander Thema 1


Tijd over?
Ga naar
Ticken.nl en oefen je typvaardigheid

Nog meer tijd over? Neem een kijkje bij Nieuwsbegrip
Verveel je je? Oefen extra met Ambrasoft of Muiswerk

Actueel deze week

Spelling en Taal: 

Taal Actief: Thema 2 Week 4

De  volgende spellingcategorieën komen deze week aan bod:

Alle woorden uit Thema 2

Zie ook de hulpkaarten in het Themaboekje in de huiswerkmap of
klik op de hyperlinks en scroll naar  bovengenoemd thema:

Taal Verkennen - Woordenschat - Spelling


Rekenen:

Getal & Ruimte: Blok 2 Week 3

Via Parro ontvangt u de ouderbrief over het rekenblok