Terug naar het beginscherm            
Actueel  >  Nieuws  >  Nieuwsberichten
Wolters, Wilhelmina en de Waalsdorpervlakte

Wolters, Wilhelmina en de Waalsdorpervlakte

zaterdag 6 mei 2017/Categorieën: Verslag

Toen begin jaren 80 alle Haagse scholen gevraagd werden een Haags monument te adopteren, kreeg Wolters een obscuur monument toegewezen waarvan de betekenis niet geheel duidelijk was. Toenmalig directeur Frank van der Schoot was resoluut: "Wij doen mee als wij het monument aan de Waasldorpervlakte mogen adopteren." En zo geschiedde.

Het project 'Adopteer een monument' is in de vergetelheid geraakt, maar niet op Wolters. Jaarlijks geven wij invulling aan de bijzondere band die wij hebben met het monument op de Waalsdorpervlakte.

In leerjaar acht komt de Tweede Wereldoorlog uitgebreid aan bod. Dit start in de geschiedenislessen. Aansluitend wordt de school ieder jaar bezocht door mevrouw Dormits die vertelt over haar leven als Joods meisje in de oorlog. Zij was tien toen de oorlog uitbrak. Haar persoonlijke verhaal raakt de kinderen ieder jaar weer. 

Rond 4 mei bezoeken de leerlingen het monument. Na een toespraak door de directeur, mevrouw Van der Spek, leggen de kinderen gele bloemen die samen de W van Wolters vormen of eigenlijk de W van Willhelmina; in de oorlog een stil protest; het teken van verzet (zie foto hierboven). Er worden gedichten voorgelezen die de kinderen zelf schreven en een vrijwilliger van het ere-peloton leidt de kinderen naar de Bourdon-klok en de fusillade-plek. Ook worden twee coupletten van het Wilhelmus gezongen.

Het bezoek aan het monument met de groepen 8 is ieder jaar weer indrukwekkend; de stilte op de vlakte, de vogeltjes die fluiten, de kinderen die herdenken - respectvol en bewogen.

Op 4 mei mogen 4 van onze leerlingen de klok helpen luiden tijdens dodenherdenking. Zij representeren de warme band die Wolters heeft met het monument op de Waalsdorpervlakte.

Ieder jaar realiseren wij ons weer hoe waardevol die bijzondere band is. Dat heeft meneer Van der Schoot indertijd goed gezien. Wij zullen het koesteren en doorgeven aan de volgende generaties Wolterianen. Vrijheid is niet vanzelfsprekend.

Meer foto's in de Fotogalerij