Terug naar het beginscherm            
Actueel  >  Nieuws  >  Nieuwsberichten

Wijziging aanmelden op Wolters

maandag 19 februari 2018/Categorieën: Nieuws, Informatie

Voor de aanmelding van kinderen geboren op of na 01-10-15 gelden vanaf 01 oktober 2018 nieuwe regels.

Aanmelden voordat een kind drie jaar is, is in de nieuwe aanmeldprocedure niet mogelijk. Maar wat als je al eerder weet dat Wolters jouw school van keuze is? Dan is er de nieuwe lijst van BELANGSTELLENDEN. 

Lijst belangstellenden
Door aanmelding op deze lijst maken nieuwe ouders kenbaar serieus interesse in de school te hebben en verzekeren zij zich ervan dat ze alle informatie met betrekking tot de nieuwe aanmeldregeling tijdig van ons ontvangen. Ter bevestiging ontvangen zij een unieke code.  Dit geldt dus ook voor kleine broertjes en zusjes van huidige Wolters-leerlingen.

Alle informatie over aanmelden voor groep 1 vindt u hier.

Zij-instromen in gr 2 t/m 8
Ouders van kinderen die willen zij-instromen in leerjaar 2 t/m 8, kunnen het best even bellen met Ineke Kouwenberg om te vragen of er plek is: 
070-3242630

Als dit niet het geval is, kan het kind op de WACHTLIJST ZIJ-INSTROOM geplaatst worden. 

Alle informatie over aanmelden voor zij-instroom in groep 2 t/m 8 vindt u hier.

Wolters doet niet mee
Veel basisscholen in Den Haag zijn overgegaan op een stadsbreed toelatingssysteem voor de groepen 1. Dit betekent dat het aanmelden en het toedelen van de plaatsen op die deelnemende scholen centraal geregeld is. Alle ouders wonend in Den Haag ontvangen daarover t.z.t. een informatiebrief van de gemeente Den Haag.

Schoolvereniging Wolters en Montessori Waalsdorp kiezen ervoor niet mee te doen aan dit systeem. 

Dat betekent dat ouders hun kind rechtstreeks op Wolters aan kunnen melden, naast het gemeentelijke systeem waaraan zij ook nog deel kunnen nemen.