Terug naar het beginscherm            
Actueel  >  Nieuws  >  Nieuwsberichten

Uitslag Eindtoets

dinsdag 17 mei 2016/Categorieën: Nieuws

Op woensdag 18 mei ontvangen de leerlingen van de groepen 8 de uitslag van de Centrale Eindtoets. Aan het einde van de lesdag krijgen zij deze mee in een gesloten enveloppe. Dit jaar was de gemiddelde score 544,1. Landelijk is een gemiddelde van 534,9 behaald. Wij zijn trots op al onze leerlingen en feliciteren hen van harte met het behaalde resultaat.

De uitslag is verwerkt in een rapportage. Een toelichting bij die rapportage vindt u hier: Toelichting Rapportage Eindtoets

 

Wat als het toetsadvies hoger is dan het schooladvies?
Uit de Centrale eindtoets rolt een toetsadvies. Eerder dit jaar kregen de groep achters al het schooladvies dat leidend is voor plaatsing in het voortgezet onderwijs. De wet verplicht scholen het eerder gegeven schooladvies te heroverwegen indien het toetsadvies hoger is en biedt de mogelijkheid het advies naar boven bij te stellen. Op Wolters kiezen wij er, in dat geval, altijd voor onze leerlingen het voordeel van de twijfel te geven en het advies naar boven bij te stellen. Deze handelingswijze wordt jaarlijks geëvalueerd. Hoe wij tot deze beslissing zijn gekomen leest u hier: Beleid Heroverwegen Toetsadvies.

Ouders hoeven alleen te reageren in het geval zij niet akkoord zijn met het ophogen van het advies. Wij zullen de VO-scholen deze week informeren over de leerlingen waarvan het advies is aangepast. 

Voor overige vragen kunnen ouders terecht bij de groepsleerkracht.