Terug naar het beginscherm            
Actueel  >  Nieuws  >  Nieuwsberichten

Twee nieuwe juffen en een hoop stof

woensdag 21 juni 2017/Categorieën: Nieuws

De formatie 2017 /2018 is rond. Op de Algemene Ledenvergadering werd als altijd de formatie bekend gemaakt. De volgende dag haalde de actualiteit ons in en waren wij gedwongen de reeds gepubliceerde indeling terug te trekken. Dit leidde zeer begrijpelijk tot veel onrust.

In de OC-vergadering van 15 juni jl. heeft Anke Snoeck e.e.a. toegelicht. De OC begrijpt het gevolgde proces en de uitkomst ervan en heeft begrip voor deze complexe opgave. Achteraf bekeken zou het handiger geweest zijn als de directie bij het bekend maken van de formatie een stevig voorbehoud had ingebouwd omdat er een alternatief plan was dat de dag erna materialiseerde. Dat is een les voor de toekomst. 

Volgend schooljaar verwelkomen wij twee nieuwe collega’s. Eva Mollema heeft het afgelopen jaar haar LIO-stage op Wolters afgerond. Zij is oud-leerling en inmiddels al helemaal ingebed in het team.
Sophie van Manen kwam uit de sollicitatieronde eerder dit schooljaar als uitstekende kandidaat naar voren. Nu we weten dat Caroliene de Wied nog niet fulltime zal terugkeren in het nieuwe schooljaar, zijn wij blij dat Sophie alsnog het team kan komen versterken. Sophie zal één dezer dagen de school bezoeken om kennis te maken met de klas.

Links treft u een foto van Eva, rechts die van Sophie.

Klik hier voor de formatie