Terug naar het beginscherm            
Actueel  >  Nieuws  >  Nieuwsberichten
Studiedag

Studiedag

maandag 5 februari 2018/Categorieën: Nieuws

Op 2 februari was de school gesloten in verband met de tweede studiedag dit schooljaar. De kinderen hadden een extra dagje vrij. Wat doen de medewerkers op zo'n dag?

Tijdens de studiedagen is er ruimte voor de professionalisering van het team. Dat kan door externe specialisten in te huren of door gebruik te maken van de eigen expertise. Dit keer was het programma zo vol dat een extra studiemiddag is ingelast op een woensdagmiddag in maart. Dan zal Marcel Schmeier het team bijscholen over directe instructie en effectief rekenonderwijs.

Ook gebruiken wij de lesvrije uren op een studiedag om ons onderwijsprogramma goed onder de loep te nemen. Welke ontwikkelingen zien wij en hoe gaan wij daar op Wolters mee om?

Zo duiken wij dit schooljaar in wetenschap en technologie-onderwijs (W&T). Met elkaar hebben wij vastgesteld dat we al veel doen dat onder W&T kan vallen. Ook hebben we kennis gemaakt met nieuwe ideeën en lesvormen.

Op deze studiedag zijn we in gesprek gegaan over de eigen visie van de teamleden op W&T en of deze vertegenwoordigd is binnen de bestaande visie van de school. Dit heeft ons - en met name Yvonne van der Marck, leerkracht groep 3 - veel inzicht geboden in de mogelijkheden op Wolters voor W&T-onderwijs. Yvonne hoopt eind dit schooljaar haar master Leren en Innoveren af te ronden met een uitgebreid advies aan de directie betreffende de inbedding van W&T op Wolters. 

Ook creëren we op de eerste twee studiedagen ruimte voor leerkrachten om hun 'papierwerk' op orde te maken. Enkele jaren geleden hebben wij met elkaar besloten dat ieder kind onze aandacht verdient en dat wij voor ieder kind willen vastleggen hoe wij die aandacht in elk geval willen bieden. Dat is een ambitieus plan dat veel tijd vraagt en die bieden we o.a. op deze studiedagen. Ook krijgt elke leerkracht een analysemoment tijdens lesdagen, zodat hij/zij in de gelegenheid is kindgesprekken te voeren ten behoeve van de analyse.  Is dat papierwerk allemaal wel nodig? Ja, wij willen het zo. Het levert namelijk veel op. Leerkrachten duiken echt in ieder kind en hebben zo de hele groep goed in kaart. Een maatwerkplan biedt bovendien een mooie onderlegger voor oudergesprekken.