Terug naar het beginscherm            
Actueel  >  Nieuws  >  Nieuwsberichten
Statushouders in het AC

Statushouders in het AC

woensdag 17 februari 2016/Categorieën: Nieuws

Zoals bekend heeft het gemeentebestuur vorige week een aantal nieuwe locaties aangewezen voor huisvesting van statushouders. Eén van de door het College van B en W aangewezen locaties is een deel van het gebouw van het Aloysius College dat komende zomer vrijkomt als gevolg van opheffing van het AC. 

Het Vrijzinnig Christelijk Lyceum (VCL) zal het gebouw na de zomer voor 2 jaar betrekken i.v.m. nieuwbouw van de huidige huisvesting aan het van Stolkpark. Een afzonderlijke vleugel van het AC, met ingang aan de Waalsdorperweg, wordt gereed gemaakt voor huisvesting van een groep van ongeveer 30 mensen. Het bestuur heeft aan de stadsdeeldirecteur van  Haagse Hout en de wethouder van de gemeente Den Haag vragen gesteld over de keuze van deze locatie. We zullen u op de hoogte houden van de ontwikkelingen.