Terug naar het beginscherm            
Actueel  >  Nieuws  >  Nieuwsberichten

Staking 5 oktober

donderdag 28 september 2017/Categorieën: Informatie

Op 5 oktober is de school gesloten. Wolters geeft gehoor aan de oproep van het PO-Front te staken voor een eerlijk salaris en minder werkdruk. Het bestuur steunt de actie. In onderstaande tekst die op 14 september per mail aan alle ouders is verzonden, werd de beslissing tot staken toegelicht.

Het kabinet heeft inmiddels toegezegd te investeren in het onderwijs; dat is een mooie eerste stap. De claim van het PO-front is echter groter en breder dan waar het genoemde bedrag in kan voorzien. Daarom wordt op 5 oktober landelijk gestaakt in het primair onderwijs.

Op 27 juni jongstleden gingen onze schooldeuren een uur later open. Wolters gaf gehoor aan de oproep van het PO-Front door mee te doen aan de landelijke stiptheidsactie PO. Het PO-front is een uniek samenwerkingsverband van de actiegroep PO in actie met onderwijsbonden, schoolleiders en schoolbesturen. In dit bericht legden wij uit waarom wij ons ernstig zorgen maken over de toekomst van het primair onderwijs. Die zorgen zijn er nog steeds. De stiptheidsactie heeft weliswaar aandacht opgeleverd, maar nog niet het gewenste politieke en financiële resultaat. Daarom gaan we op 5 oktober staken. Ongebruikelijk voor Wolters, maar het is noodzakelijk.

Het doel van de staking is tweeledig:

·       Een eerlijk salaris; het primair onderwijs wordt structureel onderbetaald

·       Een investering in het onderwijs voor minder werkdruk

Voor beide speerpunten is veel geld nodig.

De afgelopen dagen zijn we met het team meermaals bijeen gekomen om de voorgestelde staking te bespreken. Uit deze gesprekken kwam veelvuldig naar voren dat wij het op Wolters relatief goed hebben. Onze leerkrachten voelen zich gewaardeerd en serieus genomen. Tegelijk zien we dat het beroep onaantrekkelijk is voor jongeren. Lerarensalarissen zijn laag in vergelijking met de salarissen van andere hoogopgeleiden. Dat is het kernprobleem om talentvolle jongeren voor de klas te krijgen. Dus ja, we zijn voor een eerlijk salaris; zowel voor de toekomst van het onderwijs als het onderwijs op Wolters.

Het takenpakket van de leraar is met de stille bezuinigingen van de afgelopen jaren fors uitgebreid. De werkdruk is hoog en maakt het beroep nog minder aantrekkelijk. We beseffen dat wij het, met een breed zorgteam, relatief goed hebben. Maar wij voelen het ook op Wolters, want de spoeling van goede jonge leraren is dun. Bovendien zijn wij  solidair met scholen die niet die extra armslag hebben om de werkdruk te verminderen. Dus ja, wij zijn voor een investering in het onderwijs voor minder werkdruk; zowel voor de toekomst van het onderwijs als het onderwijs op Wolters.

Daarom staken wij.

Het besluit tot staken is unaniem en wordt gesteund door het bestuur. Staken is een uiterst middel en wie staakt bezorgt overlast. Dat doen wij liever niet, maar in dit geval welbewust, omdat wij uw kinderen - ook in de jaren die komen - de kwaliteit willen bieden waar Wolters voor staat.

De school is op 5 oktober 2017 gesloten. Ook nu hopen wij op uw steun en begrip. Vanzelfsprekend zien wij erop toe dat deze staking geen consequenties heeft voor het lesprogramma van uw kinderen.