Terug naar het beginscherm            
Actueel  >  Nieuws  >  Nieuwsberichten

Schoolmaatschappelijk werk

maandag 21 september 2015/Categorieën: Nieuws, Toelichting

Met ingang van dit schooljaar is Suzanne Dekker onze schoolmaatschappelijk werker. Zij is iedere donderdag op school aanwezig ter ondersteuning van het team, de kinderen en de ouders. Wat doet een schoolmaatschappelijk werker? Suzanne legt het uit:

Mijn naam is Suzanne Dekker en ik ben werkzaam bij Xtra plus als schoolmaatschappelijk werker.  Als schoolmaatschappelijk werker ondersteun ik ouders, kinderen en leerkrachten bij het zoeken naar oplossingen voor allerlei vragen en problemen die te maken hebben met school, opvoeding of de thuissituatie.

U kunt hierbij denken aan:

• Zit uw kind niet lekker in zijn of haar vel?

• Hebt u vragen over de opvoeding of het gedrag van uw kind?

• Is er misschien extra ondersteuning nodig voor uw kind?

• Zijn er omstandigheden in het gezin die extra aandacht nodig

hebben?

• Zoekt u hulp voor uzelf, maar weet u niet waar u terecht kunt?

Voor het maken van een afspraak kunt u contact opnemen met de intern begeleider of met de leerkracht van uw kind. De gesprekken zijn vertrouwelijk. Overleg met derden gebeurt alleen als u daar toestemming voor geeft. Dit geldt ook voor de gesprekken met uw kind. Er zijn geen kosten verbonden aan schoolmaatschappelijk werk. 

U kunt ook direct contact met mij opnemen via  de mail s.dekker@smw-basisschool.nl of telefonisch 0624957512.