Terug naar het beginscherm            
Actueel  >  Nieuws  >  Nieuwsberichten

Rapport, Cito en het verschil

vrijdag 12 februari 2016/Categorieën: Toelichting

De cito-leerlingvolgsysteemtoetsen  zijn gemaakt en de rapporten komen er aan. Een toelichting:
In de informatiekaarten ‘Rapporten 3 t/m 8’ en ‘Kleuterrapporten’ leest u een toelichting op de schriftelijke rapportage van het rapport en de uitdraai van Cito. Deze kaarten staan in het folderrek in de centrale hal. 

De cito-uitslagen van leerlingen uit groep 1 en 2 zijn voor ouders terug te vinden in het ouderportaal. Vanaf groep 3 ontvangen de kinderen een uitdraai bij het rapport.

Hoe komt het toch dat een leerling op het rapport soms beter lijkt te presteren dan volgens cito? 

Methodetoetsen zijn geschikt om vast te stellen of de zojuist aangeboden leerstof voldoende aan bod is geweest. De rapportcijfers worden opgebouwd uit de observaties van de leerkracht en de resultaten op de methodetoetsen. De cito-leerlingvolgsysteemtoetsen (LVS-toetsen)  helpen om in kaart te brengen of kennis en vaardigheden in de tijd beklijven, of leerlingen al meer beheersen dan is aangeboden in de les en of de leerlingen voldoende groei doormaken.

Dat vraagt andere vaardigheden en kan dus ook leiden tot andere resultaten. Bij Woordenschat op het rapport is bijvoorbeeld gekeken naar net aangeleerde woorden/begrippen, terwijl leerlingen op de LVS-toets Woordenschat in het geheel niet worden voorbereid. De combinatie van LVS-toetsen, methodetoetsen en leerkrachtobservaties stelt de school in staat een betrouwbaar en compleet beeld te vormen over de vorderingen van de leerling.