Terug naar het beginscherm            
Actueel  >  Nieuws  >  Nieuwsberichten

Personeel

zaterdag 5 november 2016/Categorieën: Nieuws

De werkdagen van intern begeleidster van de onderbouw, Eveline Flink, zijn gewijzigd. Zij werkt met ingang van heden op maandag en donderdag.

Juf Frederieke (groep 4A) is apetrotse oma geworden. Zij heeft een prachtige kleinzoon met de klinkende naam: Yoko.

Juf Jacqueline is op arbeidstherapeutische basis begonnen met re-integreren. Zo ziet groep 8B hun juf regelmatig in de ochtenden aan het begin van de week. Om de wisselingen te beperken wordt de inval-dag van Juf Anke verplaatst naar de dinsdag en is juf Lot er op donderdag.

Wij wensen onze Ineke een spoedig herstel. Zij zal af en aan op Wolters zijn. Alle lieve reacties en de warme belangstelling doen haar veel goed.

Tot slot willen wij onze stagiaire, juf Eva, heel hartelijk danken voor de flexibele wijze waarmee zij omgaat met haar kleuterstage. Eva is oud-leerling. Vele collega’s hebben haar nog lesgegeven. Kleine meisjes worden groot en nu springt Eva regelmatig bij als een juf of leraarondersteuner ziek is.  Heerlijk zo’n vertrouwd gezicht erbij.