Terug naar het beginscherm            
Actueel  >  Nieuws  >  Nieuwsberichten
Parro de APP

Parro de APP

dinsdag 15 augustus 2017/Categorieën: Nieuws

De afgelopen week is de Parro-app geïntroduceerd aan ouders en medewerkers. Alle ouders hebben inmiddels een uitnodiging tot koppelen ontvangen. 

Uitgebreide informatie verstrekken wij ook dit schooljaar via de mail en de website. Wij zullen daarnaast de Parro-app veelvuldig inzetten voor oudercontact. Wij streven daarom naar 100% koppeling van de ouders. 

Wat is Parro?
Parro is een communicatie-app die gekoppeld is aan ons administratiesysteem ParnasSys. Naast het ‘ParnasSys Ouderportaal’ waarin ouders gegevens van hun kinderen en henzelf kunnen inzien, is er nu dus een app waarmee ouders en medewerkers met elkaar kunnen communiceren. 

De Parro-app heeft een chat-functie zonder dat contactgegevens uitgewisseld hoeven te worden. In de toekomst, als de app optimaal doorontwikkeld is,  zullen wij helemaal geen contactgegevens meer aan ouders hoeven te verstrekken. 

Altijd op de hoogte
Het wordt voor leraren heel makkelijk om ouders op de hoogte te houden. Berichten aan de groep of aan een enkele ouder komen direct aan. Gebruikers ontvangen een pushmelding als een nieuw bericht voor hen binnen is.

De Parro-app kan gekoppeld worden aan het Ouderportaal (in het portaal). Dan ontvangen ouders ook een push-melding als bijvoorbeeld een rapport of toets-resultaat van het kind is toegevoegd aan het ouderportaal. 


Bekijk de leukste momenten van je kind
Leraren zullen de app ook gebruiken om bijv. de leukste foto’s van de eerste schoolweek met de hele groep of een enkele ouder te delen. Zo genieten ouders mee met de leukste avonturen van hun kind. En hoeft niet omslachtig verwezen te worden naar foto’s achter een inlog op een website. 
De app heeft nog meer mogelijkheden zoals het plannen van hulpouders bij evenementen; daarvan zullen we de komende tijd de toegevoegde waarde gaan bekijken.

Meer weten?
Lees dan verder op www.parro.com.

Zoek ‘Parro’ op in de Apple App Store of Google play store op je telefoon en/of tablet. Voor computer of Windows Phone: Ga naar https://talk.parro.com .


De Parro-app kan gekoppeld worden aan het ouderportaal (in het portaal). Dan ontvangen ouders een push-melding als bijvoorbeeld een rapport of toets-resultaat van het kind is toegevoegd aan het ouderportaal. Wij zullen dit onder de aandacht brengen.
De Parro-app kan gekoppeld worden aan het ouderportaal (in het portaal). Dan ontvangen ouders een push-melding als bijvoorbeeld een rapport of toets-resultaat van het kind is toegevoegd aan het ouderportaal. Wij zullen dit onder de aandacht brengen.