Terug naar het beginscherm            
Actueel  >  Nieuws  >  Nieuwsberichten

Oudertevredenheidsenquête

maandag 3 april 2017/Categorieën: Nieuws

 

De afgelopen weken namen 187 ouders deel aan de oudertevredenheidsenquête. Wolters krijgt het rapportcijfer 8,1. 

Onze kernwaarden zijn Veiligheid, Plezier, Kwaliteit en Groei, waarbij de eerste twee wat ons betreft als voorwaarden gelden om tot die laatste waarde, Groei, te komen.

De veiligheidsbeleving scoort in deze enquête hoog met een 8,7. Ook wordt volgens de ouders met veel plezier naar school gegaan; wederom een 8,7.

Waar het de kwaliteit betreft wordt de vakbekwaamheid van de teamleden zeer gewaardeerd.

We zullen met het gehele team kijken naar de resultaten en zoeken naar verbeterpunten. Van de elf vragen scoorden drie lager dan een 8: de mate waarin kinderen voldoende uitgedaagd worden zich maximaal te ontwikkelen (7,4), de opvoedkundige aanpak (7,8) en de tevredenheid over de informatie die ouders over hun kind krijgen (7,2).

Met name dat laatste resultaat roept bij ons de vraag op hoe wij daar verbetering in kunnen brengen. Wellicht zal de, voor volgend schooljaar geplande, ingebruikname van een “ouder-app” daar aan bijdragen, maar het kan ook zijn dat andere factoren een rol spelen. Wij zouden daarom graag horen wáár het hem in zit. Loopt u gerust binnen bij de directie of mail uw toelichting aan directie@schoolverenigingwolters.nl

Wij zijn blij met de waardevolle input en trots op de algehele beoordeling. Het is duidelijk waar de accenten ten aanzien van kwaliteitsverbetering liggen. Daar gaan we mee aan de slag. Tot slot danken wij de vele ouders die hebben deelgenomen aan het onderzoek.

Klik hier voor de gehele rapportage op ‘Scholen op de kaart’.