Terug naar het beginscherm            
Actueel  >  Nieuws  >  Nieuwsberichten
Nieuws over het plusonderwijs op Wolters

Nieuws over het plusonderwijs op Wolters

donderdag 29 november 2018/Categorieën: Nieuws

Nieuws over het plusonderwijs op Wolters

De  begeleidings- en ondersteuningsmogelijkheden die wij  kunnen creëren voor de (hoog)begaafde leerling heeft voortdurend onze aandacht. 
De school heeft keuzes gemaakt in de wijze waarop het de ondersteuning aan leerlingen met specifieke onderwijsbehoeften vorm geeft. 
Dit schooljaar hebben we ons aanbod voor de plusleerlingen in de bovenbouw concreter vorm gegeven door de aanstelling van Laura Verschoor op dinsdag en woensdag, de aanschaf van de Pittige Plustoren, de vernieuwing en update van Lego Mindstorms en de ingeroosterde project-dinsdagmiddagen. 
Via volgende link kunt u ons beleid Plusonderwijs bekijken.

http://www.schoolverenigingwolters.nl/Over-de-school/Onderwijs/Subgroepjes/Plusonderwijs

Voor vragen, ideeën en opmerkingen kunt u zich wenden tot onze  coördinator Plusonderwijs Esther van Breemen