Terug naar het beginscherm            
Actueel  >  Nieuws  >  Nieuwsberichten
Naschoolse Activiteiten

Naschoolse Activiteiten

maandag 21 september 2015/Categorieën: Nieuws

Het is u ongetwijfeld niet ontgaan dat wij gestart zijn met een pilot naschoolse activiteiten. Eind vorig schooljaar berichtte meester Flip u dat hij naschoolse muzieklessen ging verzorgen op de dinsdag. En begin dit schooljaar kondigden wij aan dat Junior Campus bij ons op school gaat starten met een eerste cyclus scheikundelessen. De belangstelling hiervoor blijkt groot. Kinderen en ouders zijn inmiddels geïnformeerd over de lesdag e.d..
Wij hopen dat de lessen de kinderen zullen inspireren nieuwsgierig te blijven op alle fronten. Van ouders krijgen wij de vraag of er nog meer activiteiten op de rol staan. Dit laten wij vooralsnog afhangen van het verloop van de pilots die nu zijn ingezet. Indien de uitkomst van de evaluatie daar aanleiding toe geeft, zullen wij zeker nadenken over een uitrol van andere activiteiten in de loop van dit schooljaar. U zult dit dan via de mail van ons vernemen. 
Wellicht is het goed u te laten weten dat wij als school uitsluitend een makelaarsfunctie in dezen vervullen. Wij screenen de aanbieder en sturen de eerste mail aan de ouders – vanzelfsprekend geven wij ons mailbestand niet vrij. Vervolgens kunnen geïnteresseerde ouders de aanbieder rechtstreeks mailen. Vragen over de logistiek en inhoud van de naschoolse activiteiten kunnen gericht worden aan de aanbieders:

Junior Campus marjolein@juniorcampus.nl       
Flip Noorman flip@schoolverenigingwolters.nl                

Wordt vervolgd!