Terug naar het beginscherm            
Actueel  >  Nieuws  >  Nieuwsberichten

Mobiele telefoons

vrijdag 16 september 2016/Categorieën: Informatie

Veel van onze leerlingen hebben een mobiele telefoon bij zich. Dat is natuurlijk heel handig bv. voor contact met het thuisfront of om het huiswerk nog even te checken op de website. Wij hebben met onze leerlingen duidelijke afspraken gemaakt over het gebruik van de mobieltjes tijdens schooltijd. 

Leerlingen hebben hun apparaten uitstaan in en om de school tijdens schooltijd. Uitsluitend als de leerkracht daar toestemming toe geeft (bv. voor onderwijskundige doeleinden) kan afgeweken worden van deze regel.

De leerkracht kan besluiten de mobiele telefoon van een leerling in te nemen als de leerling bewust ongeoorloofd gebruik maakt van de mobiel tijdens schooltijd. De leerling kan de telefoon in dat geval aan het eind van de dag bij de directeur ophalen.

Ook voor de korte lijntjes met klasgenoten is het apparaat heel praktisch. Aan elke groep zijn bv. wel chatgroepjes gelieerd via Whatsapp, Instagram of Snapchat. In het kader van ICT-bekwaamheid en dan met name het deelaspect ‘houding’, bespreken wij in de bovenbouw de omgangsvormen op het web. Daarvoor zijn digitaal lesmiddelen beschikbaar voor onze leerkrachten.

Ouders vragen ons wat zij thuis kunnen doen om bij te dragen aan bewust internetgebruik door hun kinderen. Daar ligt immers de hoofdverantwoordelijkheid. Het draait er volgens ons vooral om in gesprek te blijven met uw kind en belangstelling te tonen. Zo kan je naast de vraag ‘Hoe was het op de hockeytraining vandaag?' bijvoorbeeld ook vragen: ‘Hoe was het op internet vandaag?'. Dat biedt een mooie opening voor een goed gesprek. Meer inspiratie: http://mijnkindonline.nl/ en http://www.oudersvannu.nl/experts/frederike-lems/social-media-wat-mag-je-kind-van-jou/