Terug naar het beginscherm            
Actueel  >  Nieuws  >  Nieuwsberichten

Maatwerk

maandag 5 september 2016/Categorieën: Informatie

Wolters is een klassikale school, Dit houdt in dat leerlingen in hetzelfde jaar in principe dezelfde lesstof doorlopen. Voor sommige kinderen is het dan fijn dat zij verlengde instructie krijgen na de klassikale uitleg. Die ondersteuning bieden wij zoveel mogelijk binnen de groep en indien de leerkracht dat nodig acht ook daarbuiten in subgroepjes.
Op deze webpagina staat beschreven welke subgroepjes er zoal zijn en hoe daarin gewerkt wordt. Ook de leerlingen die met weinig uitleg snel door de lesstof gaan, worden ondersteund in hun ontwikkelingsbehoefte. In alle bouwen is dat binnen de groep in de vorm van verrijkingsstof en uitdagende opdrachten. Daarnaast kan een snelle leerling vanaf leerjaar 6 in aanmerking komen voor een subgroepje buiten de klas. Hier leest u alles over ons ondersteuningsbeleid voor de snelle leerling.

Alles wat wij een leerling bieden buiten het klassikale programma noemen wij maatwerk. Onder die noemer brengen wij in kaart waar de accenten in de ondersteuning gelegd worden. Heeft u vragen hierover? De leerkracht is uw eerste aanspreekpunt.