Terug naar het beginscherm            
Actueel  >  Nieuws  >  Nieuwsberichten

Leerlingtevredenheid

vrijdag 1 april 2016/Categorieën: Nieuws

Yes! Wolters heeft een mooi rapport gekregen van de leerlingen en dat delen wij - net als onze leerlingen – graag met ‘onze’ ouders. Onze leerlingen geven de school een rapportcijfer 8,2. 

Om goed in beeld te krijgen hoe onze leerlingen de sfeer op school en de kwaliteit van de lessen ervaren, hebben wij de afgelopen week een anonieme leerlingtevredenheidsenquête afgenomen bij de leerlingen van groep 6 t/m 8. Onze leerlingen geven de school een rapportcijfer 8,2. 

De veiligheidsbeleving scoort een 8,6. De mate waarin de kinderen het naar de zin hebben, haalt zelfs een 8,7. Dit zijn mooie resultaten die ons positief stimuleren om met frisse energie ons onderwijs goed vorm te blijven geven. Wij beseffen dat het in alle gevallen om gemiddelden gaat en zijn als altijd alert op verbeterpunten. 
De resultaten zijn terug te lezen op de website scholenopdekaart.nl. Het zal de goede lezer opvallen dat onze respons 149 % is. Dit vreemde percentage komt voort uit het feit dat wij, in ons enthousiasme, de enquête bij de leerlingen van groep 6 t/m 8 hebben afgenomen, waar Scholen op de Kaart uitging van alleen groep 7 en 8.  Daar zullen we volgend jaar rekening mee houden.