Terug naar het beginscherm            
Actueel  >  Nieuws  >  Nieuwsberichten

Leerlingtevredenheid

dinsdag 3 april 2018/Categorieën: Nieuws

Ieder schooljaar vullen de bovenbouwleerlingen (groep 6 t/m 8) een digitale vragenlijst in die inzicht geeft in de leerlingentevredenheid. En wat blijkt; onze leerlingen geven de school gemiddeld exact hetzelfde rapportcijfer als de twee voorgaande jaren, een 8,2!

De sociale veiligheidsbeleving scoort een 8,7. dat is ruim boven het landelijk gemiddelde van vorig jaar (8,0). De kinderen hebben het met een 8,5 bovendien goed naar de zin in de groep.  De 8,7 voor de mate van tevredenheid over wat je leert op Wolters  is voor ons een positieve stimulans om met frisse energie ons onderwijs goed vorm te blijven geven. De resultaten steunen ons in de gedachte dat veiligheid een eerste vereiste is om tot leren te komen.

Wij beseffen dat het in alle gevallen om gemiddelden gaat en zijn als altijd alert op verbeterpunten. Zo signaleren wij dat de vraag Hoe graag ga je naar school? met een 7,1 weliswaar ruim voldoende scoort, maar afgezet tegen de overige resultaten wel degelijk onze aandacht behoeft. Daar gaan we samen met de kinderen mee aan de slag!

Meer informatie over ons sociaal emotioneel beleid vindt u o.a. hier.

De resultaten van de leerling-enquête worden gepubliceerd op de website van Scholen op de kaart .