Terug naar het beginscherm            
Actueel  >  Nieuws  >  Nieuwsberichten
ICT investeringen

ICT investeringen

dinsdag 10 januari 2017/Categorieën: Nieuws

In de kerstvakantie zijn de smartboarden in de midden- en bovenbouw vervangen door 12 gloednieuwe touchscreens. De smartboarden in deze groepen waren zo'n 8 jaar oud en begonnen mankementen te vertonen. Met de aanschaf van de Ultra HD 4K Navigator Premium Touchscreens zijn deze groepen voorzien van de beste borden op dit moment. De kleuterbouw was al voorzien van touchscreens. 

Ook is het aantal digitale werkplekken in het ICT-lokaal verdubbeld, waardoor het vanaf nu mogelijk is met een hele klas tegelijk op de computer te werken. 

In de bovenbouw wordt zoveel mogelijk digitaal getoetst. Daar zijn wij vorig schooljaar voorzichtig mee begonnen nadat we een pilot hadden gedaan in leerjaar 7. De resultaten op de papieren en digi-toetsen waren nagenoeg gelijk. Leerlingen met dyscalculie bleken iets beter te scoren op de digitale rekentoets dan op dezelfde papieren toets. Met de leerlingen is uitgebreid geëvalueerd, waarna is besloten de capaciteit in het ICT-lokaal te vergroten om digitale toetsing beter mogelijk te maken.  

Met het oog op de verdere automatisering van het onderwijs moeten we over de juiste hardware beschikken. Routers, accespoints en switches worden de komende tijd vervangen.  

Uiteraard bewegen wij mee met onze tijd. Daarbij maken wij steeds de afweging wat nu nodig is. Het spreekt voor zich dat het aantal devices de komende jaren zal toenemen. Op dit moment bezitten we ruim 100 apparaten (PC's skoolmates, laptops).

Doordat uitgeverijen op het gebied van software minder snel tablet software invoeren dan gedacht, kiezen wij ervoor in 2017 nog geen uitbreiding te doen naar een persoonlijk device per leerling. De ontwikkelingen op dit vlak worden door ons op de voet gevolgd.

Om goed met al deze apparaten overweg te kunnen is het belangrijk dat de leerkrachten voldoende ICT-bekwaam zijn. Zowel voor hen als voor onze leerlingen zijn doelen vastgelegd. In 2017 zullen deze doelen geëvalueerd worden en waar nodig bijgesteld.