Terug naar het beginscherm            
Actueel  >  Nieuws  >  Nieuwsberichten

Cito-afname weken

dinsdag 12 januari 2016/Categorieën: Informatie

De cito-afnameweken zijn gepland van 25 januari t/m 5 februari. In deze periode worden in alle leerjaren (uitgezonderd de groepen 8)  de jaarlijks terugkerende toetsen van het leerlingvolgsysteem afgenomen. De afnames zijn bij voorkeur in de ochtend. Het zou daarom fijn zijn als u ervoor zorg draagt dat de kinderen op tijd op school zijn. Gedurende de afname weken wordt niet in subgroepjes gewerkt met de leerlingen. Voor deze toetsen hoeft niet geoefend te worden. Als uw kind het fijn vindt alvast vertrouwd te raken met de vraagstelling, kunt u op onze weblinkpagina voor leerlingen klikken op de cito-button.

In verband met de afname  zijn de toetsresultaten vanaf heden niet opvraagbaar via het ouderportaal van ParnasSys. Zodra de nieuwe gegevens correct verwerkt zijn, worden de toets-gegevens weer opengesteld.