Terug naar het beginscherm            
Actueel  >  Nieuws  >  Nieuwsberichten

Bouscholteweek

donderdag 15 februari 2018/Categorieën: Nieuws

Deze week was extra speciaal in leerjaar 4. Het was immers Bouscholteweek. In de Bouscholteweken wordt het reguliere lesprogramma losgelaten en gaan de kinderen in werkgroepjes aan de slag. Deze week is gericht op praktisch leren, goed samenwerken en presenteren wat je geleerd hebt. 

Op allerlei manieren verdiepen de kinderen zich in het gekozen thema, zo ook in de lessen beeldende vorming. En het resultaat is super!

Video-art
Bekijk hier de creatieve stop-motionfilmpjes die juf Rona en juf Marlies met de kinderen maakten:

4A: https://youtu.be/xAPNKFxBn6E

4B: https://youtu.be/6rsVxBExD6c


Wat is de Bouscholteweek?
De Bouscholteweek is een jaarlijks terugkerend fenomeen dat in alle leerjaren een eigen invulling kent. Het thema in groep 1&2 kan bijvoorbeeld het Cir
cus zijn. In groep 3 komen de Dieren aan bod, in groep 4 Verkeer, groep 5 Nederland, groep 6 Kunst en groep 7 Religie

De rode draad is, dat wordt toegewerkt naar een presentatie. Dat kan live zijn, op video, mondeling, digitaal of op papier. De week wordt altijd afgesloten met een presentatie aan de ouders.

Geschiedenis
Ooit was het een werkstukkenwedstrijd met als onderwerp geschiedenis; het lievelingsvak van onze oprichter de heer Bouscholte. In leerjaar 8 bestaat die traditie nog. Daar is geschiedenis nog steeds het thema en worden Bouscholteprijzen uitgereikt aan individuele leerlingen, maar ook aan groepjes die bijvoorbeeld het beste samenwerkten. De beoordeling wordt gedaan door ouders die lid zijn van het Bouscholtecomité

Het is elk jaar weer mooi te zien welke groei de kinderen doormaken.