Terug naar het beginscherm            
Actueel  >  Nieuws  >  Nieuwsberichten
Airboards verboden

Airboards verboden

dinsdag 12 januari 2016/Categorieën: Informatie

Een nieuw fenomeen rukt op in de wijk; het airboard. Het airboard wordt ook wel hoverboard, balanceboard of mini-segway genoemd en heeft een elektromotortje om je mee voort te bewegen. Onlangs ontvingen alle scholen in de buurt onderstaande informatie van de wijkagent over airboards, hoverboards e.d.:

"Airboards zijn in Nederland op de openbare weg verboden. Er mag dus officieel nergens in het openbaar mee gereden worden, ook niet op de stoep.  

Het gaat om gemotoriseerde tweewielers, dus ze zouden een Europese typegoedkeuring als bromfiets moeten hebben. Daar komen ze echter niet voor in aanmerking, omdat je er alleen op kan staan. De enige mogelijkheid is dan nog een aanwijzing als bijzondere bromfiets.

De segway valt bijvoorbeeld onder de bijzondere bromfietsen. Voor airboards is nog geen aanvraag ingediend om in die categorie te vallen. De kans dat de airboard een bijzondere goedkeuring zal krijgen is op voorhand niet groot. Dit omdat hij geen stuur heeft.

Eigenaren mogen de apparaten dus alleen binnenshuis of op privéterrein gebruiken => dus ook niet op een schoolplein. Het voertuig is dus ook niet verzekerd conform de Wet Aansprakelijkheidsverzekering Motorrijtuigen. 

De school kan dus aansprakelijk gesteld worden voor schade en/of letsel als ze dit op het terrein toestaan. "

Dat is voor ons genoeg reden het airboard te verbieden op school. Wij vragen van ouders erop toe te zien dat de kinderen hun airboards niet meenemen naar school.